Direct naar inhoud

Hap, slik, klaar!

Het onderzoek Hap, Slik, klaar! maakt duidelijk dat 9% van kinderen met Cerebrale Parese die kunnen lopen, moeite heeft met eten of drinken. Meer aandacht is gewenst tijdens revalidatieconsulten.

Waarom dit onderzoek?

Hap, slik, klaar Er was tot nu toe weinig bekend over mondmotorische eet-en drinkproblemen bij kinderen met met Cerebrale Parese (CP) die kunnen lopen (GMFCS 1-3). Physician Assistant Ieteke Vos deed onderzoek naar eet-en drinkproblemen bij ambulante kinderen met CP. Het doel van de studie was om vast te stellen hoe vaak deze problemen voorkomen en wat de aard van de problemen is.

Ook werd onderzocht of er vaste kenmerken zijn bij deze kinderen waar de eet –en drinkproblemen aan te koppelen zijn.

Resultaat onderzoek Hap, Slik, Klaar!

Iteke Vos deed onderzoek middels vragenlijsten die zij aan ouders met een CP-kind tussen de 5 en 18 jaar stuurde.

De conclusie van het onderzoek is dat mondmotorische eet-en drinkproblemen bij 9% van de kinderen voorkomen. Deze uitkomst vraagt om meer aandacht in de revalidatieconsulten.

Bijvoorbeeld kan tijdens het revaliatieconsult gevraagd worden naar het kunnen eten van alle texturen, het tempo van eten, onsmakelijk eten en bijvoorbeeld verslikken. Antwoorden laten snel zien of een uitgebreidere screening nodig is. Met name de kinderen met GMFCS 2 en 3 lopen meer risico, evenals de kinderen onder de 5 jaar.

Ieteke: "Ik ben heel blij met de uitkomst van het onderzoek. We kunnen ouders op deze manier al in een vroeg stadium helpen bij iets wat dagelijks tot een frustratie kan leiden. Ons gespecialiseerde eet-en drinkteam kan soms met kleine aanwijzingen of hulpmiddelen veel voor hen betekenen.”

Aanmeldingen voor het eet-en drinkteam lopen via verwijzing van huisarts of specialist naar de revalidatiearts.

Meer informatie