Direct naar inhoud

Aanvraag en goedkeuring

Zowel interne als externe onderzoekers kunnen aanvragen indienen bij de onderzoekscommissie van Libra Revalidatie & Audiologie.

Om een aanvraag in te dienen bij de onderzoekscommissie moeten in ieder geval onderstaande documenten worden aangeleverd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen WMO-plichtig onderzoek, en niet-WMO-plichtig onderzoek.

  • Formulier 'aanvrager onderzoek' (Word)
  • Onderzoeksprotocol
  • Indien van toepassing: METC verklaring niet WMO plicht; of verklaring van Ethische Commissie
  • Indien van toepassing: patienteninformatiebrief en toestemmingsformulier

De onderzoeksaanvraag kunt u sturen naar onderzoek@libranet.nl

Onderzoeksaanvraag ingediend, en dan?

Alle onderzoeksaanvragen worden eerst methodologisch beoordeeld en indien deze beoordeling positief is, volgt een beoordeling op lokale uitvoerbaarheid.

Tijdens de methodologische beoordeling wordt de kwaliteit en relevantie van het onderzoek bekeken, en of het onderzoek past binnen de onderzoeksthema’s. Bij de lokale uitvoerbaarheid kijken inhoudsdeskundigen naar de inhoud en de clustermanager naar de organisatorische aspecten van de uitvoering van het onderzoek.

De onderzoekscommissie brengt naar aanleiding van de methodologische beoordeling en lokale uitvoerbaarheid een advies uit aan de raad van bestuur. Deze geeft uiteindelijk een definitief positieve of negatieve beoordeling wat bepalend is voor het wel of niet kunnen starten van het onderzoek.