Direct naar inhoud

Algemeen

Folders over Libra Revalidatie & Audiologie, beleid, klachten en de Cliëntenraad

Libra R&A

Soms loopt het leven anders dan verwacht. Dan zijn dingen die voor een ander de gewoonste zaak van de wereld zijn, niet vanzelfsprekend. Door een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren aandoening kunnen mensen tijdelijk of permanent te maken krijgen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking.

Lees meer

Beleid

Uw klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en u krijgt altijd een antwoord of reactie. Lees alle informatie over het melden van de klachten en hoe wij uw klachten behandelen in deze folder.

Lees meer

Libra Revalidatie & Audiologie neemt voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van MRSA te voorkomen. Lees in de folder alles over het MRSA-beleid van Libra.

Lees meer

U en uw behandelaar hebben rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze folder vindt u uitleg over uw rechten en plichten.

Lees meer

Medezeggenschap

De Cliƫntenraad behartigt de belangen van alle kinderen, jongeren en volwassenen die bij Libra Revalidatie & Audiologie behandeld zijn/worden en hun naasten.

Lees meer