Direct naar inhoud

Aanvraag vergoeding buitencategorie hoortoestel

De Libra richtlijn voor de aanvraag voor vergoeding van hoortoestellen die niet in de hoortoestellendatabase zijn opgenomen (“buitencategorie” hoortoestellen) is als volgt:

De Audiologische Centra van Libra conformeren zich aan de regels voor functiegericht voorschrijven van hoorhulpmiddelen en de daarbij behorende regelgeving en indeling in categorieën van hoortoestellen. Wij schrijven dan ook in regel hoortoestellen voor die opgenomen zijn in de hoortoestellendatabase (categorieën 1 t/m 5).

In uitzonderingsgevallen zijn deze “binnencategorie” hoortoestellen functioneel onvoldoende. Het Audiologisch Centrum heeft dan de mogelijkheid om vergoeding voor “buitencategorie” hoortoestellen aan te vragen. De (meeste) zorgverzekeraars hebben in hun voorwaarden opgenomen dat bij een door ons goed onderbouwde aanvraag vergoeding wordt verleend. Hierbij worden door zorgverzekeraars nog wel verschillende criteria en spelregels gehanteerd.

Op grond van onze expertise en de eisen die zorgverzekeraars stellen, hanteren wij de volgende voorwaarden om een vergoedingsverzoek in te dienen:

  • Tenminste twee hoortoestellen uit categorie 5 zijn onder begeleiding van het Audiologisch Centrum uitgeprobeerd.
  • Bij controle op het Audiologisch Centrum is gebleken dat de “binnencategorie” toestellen functioneel onvoldoende zijn.
  • De resultaten van de verschillende geteste toestellen zijn, bij optimale instelling, vastgelegd d.m.v. spraakaudiometrie, vragenlijsten (b.v. COSI of AVL) en eventueel andere relevante testen.
  • Een door het Audiologisch Centrum voorgeschreven “buitencategorie” hoortoestel geeft een significant beter resultaat dan de geteste “binnencategorie” hoortoestellen.

Als u reeds (via de audicien) een proef met een “buitencategorie” hoortoestel heeft afgerond,  is er niet voldaan aan bovenstaande voorwaarden. Het Audiologisch Centrum kan in dit geval geen verzoek voor vergoeding voor u indienen.

Wel kunt u zich naar het audiologisch centrum laten verwijzen voor advies en/of begeleiding, bijvoorbeeld als u met de hoortoestellen nog steeds hoorproblemen ondervindt in het dagelijks leven. Wij voeren dan een controle van uw hoortoestellen uit en bespreken zo nodig de mogelijkheden van aanvullende hoorhulpmiddelen en/of aanvullende zorg om deze problemen te verminderen. Houdt u er in dat geval rekening mee dat de kosten voor een bezoek aan een audiologisch centrum verrekend worden met uw eigen risico vanuit de zorgverzekering.