Direct naar inhoud

Uw zorgnota

De kosten van het audiologisch onderzoek en de begeleiding door Libra Revalidatie & Audiologie worden vergoed door uw zorgverzekering als deze een contract heeft met ons.

Voor dit jaar hebben bijna alle zorgverzekeraars een contract met Libra Revalidatie & Audiologie. De kosten vallen onder de basisverzekering, waarbij u rekening dient te houden met uw eigen risico. Voor vragen over het eigen risico en zorgkostenvergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Als een zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten, hanteren wij voor de cliënt de volgende passantentarieven.

Passantentarieven audiologie 2024

Uitzondering

De Tinnitusbehandeling wordt door een aantal kleine zorgverzekeraars nog niet vergoed. Of u verzekerd bent voor deze behandeling, kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Kosten en vergoedingen