Direct naar inhoud

Wachttijden

Eerste consult Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 4 3 x
Amputaties x x x
Chronische pijn 5 6 3
Dwarslaesie 2 2 x
Hersenen 6 6 4
Neurologie 4 6 x
Organen 4 3 x
Polikliniek Locatie Blixembosch Locatie Leijpark Locatie Weert
Aandoening bewegingsapparaat 2 3 x
Amputaties x x x
Chronische pijn 6 4 3
Dwarslaesie 3 3 x
Hersenen 9 8 5
Neurologie 4 5 x
Organen 4 2 x

Contact wachttijden

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximale aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken vanaf inschrijving. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken vanaf indicatie.

Locatie Blixembosch 088 - 31 32 080
Locatie Leijpark 088 - 31 33 330
Locatie Weert 088 - 31 32 433

laatste update wachttijden 7-8-2023