Direct naar inhoud

Observatieklas

Om een goed antwoord te kunnen geven op vragen van jongeren en ouders naar een gezamenlijk onderwijs-zorgarrangement, hebben Onderwijscentrum Leijpark, Libra Revalidatie en Siza samen een observatieklas ontwikkeld, om verschillende diagnoses (zoals NAH) te kunnen volgen.

De observatieklas is voor jongeren van zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs. Belangrijkste doel van de observatieklas is om in kaart te brengen aan welke voorwaarden onderwijs moet voldoen om uw kind deel te kunnen laten nemen en hoe hij/zij er optimaal van kan profiteren.

Gespecialiseerde docenten en onderwijsassistenten kijken samen met de leerling tegen welke problemen hij/zij aanloopt, hoe het leren gaat en of er andere methodes zijn om de lesstof wel te kunnen verwerken, etc. Daarnaast is er ruimte voor revalidatie en begeleiding, zodat een onderwijs-zorgarrangement gevolgd kan worden dat past bij de specifieke leerproblemen.

Om te bepalen of een jongere kan instromen in de observatieklas is er een intake. Deze bestaat uit:

  • een gesprek bij Onderwijscentrum Leijpark met de jongere en de ouder(s) en/of verzorger(s).
  • een afspraak bij de revalidatiearts van Libra Revalidatie.

Volgt hier een positief advies uit dan worden, in samenspraak met de betrokkenen, afspraken gemaakt over de plaatsing.

Meer informatie

Aanmeldingen gaan via de revalidatiearts van Libra Revalidatie of via Onderwijscentrum Leijpark.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: p.pheninckx@ocleijpark.nl