Direct naar inhoud

Behandelteam

Bij Libra Revalidatie krijgt u  te maken met een team dat bestaat uit verschillende soorten professionals, met ieder hun eigen deskundigheid. We noemen dit ook wel een multidisciplinair team. De revalidatiearts is de coördinator van het behandelteam en is tevens eindverantwoordelijk voor de behandeling. Verder bestaat het multidisciplinaire team o.a. uit een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en een maatschappelijk werker. De precieze samenstelling van het behandelteam wordt afgestemd op de klachten en hulpvraag.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Zij stelt de revalidatiediagnose en de indicatie voor de behandeling vast. De revalidatiearts informeert jou, je familie en de huisarts (of degene die je doorverwezen heeft) over de voortgang van de behandeling.

Naast de revalidatiearts kan het behandelteam, afhankelijk van het behandelplan, ook bestaan uit de volgende zorgprofessionals:

De psycholoog gaat in gesprekken met de revalidant na hoe de revalidatie beleeft wordt. Hij/zij inventariseert wat je op sociaal emotioneel gebied nodig hebt om je leven weer zo goedmogelijk op te pakken. Wanneer dat nodig is neemt hij/zij een neuropsychologisch onderzoek af.

De ergotherapeut richt zich op de dagbesteding en invulling van de dag, leer strategieën en plannen en organiseren van de bezigheden. Daarnaast richt de ergotherapeut zich op het verbeteren van de mentale belastbaarheid.

De fysiotherapeut begeleidt en stimuleert de motorische vaardigheden. Aan de hand van je hulpvraag en doelen wordt het programma geleidelijk opgebouwd. Wanneer het nodig is, zoekt de fysiotherapeut - in overleg met de revalidatiearts-, naar hulpmiddelen.

De maatschappelijk werker begeleidt ouders. Luistert en bekijkt samen met ouders hoe zij het beste om kunnen gaan met hun zorgen, vragen of emoties over de (toekomstige) situatie van hun kind.

De activiteitentherapeut werkt samen met jou aan je individuele revalidatiedoelen via creatieve, recreatieve en arbeidsmatige activiteiten. De doelen worden stapsgewijs opgebouwd.

De logopedist houdt zich bezig met de communicatie en spraaktaal ontwikkeling van uw kind. De logopedist kan zich ook richten op het eten en drinken.

De bewegingsagoog kan met uw kind op ieder gewenst niveau trainen. Zo kan uw kind onder professionele begeleiding werken aan het verbeteren van kracht en conditie.

Opleiding en stage

Libra wil, naast het leveren van goede zorg, een uitdagende leer- en werkomgeving zijn voor professionals en studenten. Kennisontwikkeling en groei in eigen functioneren staan daarbij centraal. Jaarlijks lopen grote groepen studenten van diverse opleidingen stage bij Libra. Daarnaast leidt Libra, in samenwerking met andere zorginstellingen, een aantal artsen en psychologen op.

Tijdens uw behandeling kan het voorkomen dat u te maken krijgt met deze collega’s in opleiding en stagiairs.