Direct naar inhoud

Gehoorproblemen bij kinderen

Voor verwijzers

Als medisch specialist in een ziekenhuis, huisarts en/of jeugdarts kunt u verwijzen naar een van onze audiologische centra.

Aanmeldformulier

In verband met de privacy van de patiënt verzoeken wij u deze uitsluitend via ZorgDomein, secured mail, of per post naar ons te retourneren.

Libra neemt de verwijzing in behandeling en nodigt de cliënt uit voor een eerste afspraak.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het audiologisch centrum.

Verwijzingen kunt u sturen naar een van de volgende adressen:

Libra Revalidatie & Audiologie
Audiologisch centrum Eindhoven
Postbus 1322
5602 BH Eindhoven
Zorgmailadres: 500126037@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 100

Audiologisch Centrum Tilburg
Dr. Deelenlaan 15
5042 AD Tilburg
Zorgmailadres: 500126038@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 200

Audiologisch Centrum Breda
Hoge Mosten 56
4822 NH Breda
Zorgmailadres: 500126036@lms.lifeline.nl
Telefoon: 088 - 31 33 160