Direct naar inhoud

Activ8: een innovatieve activiteitenmonitor

Activ8: een innovatieve activiteitenmonitor. Maar werkt het ook? Onderzoek van Willemijn van Rooij, revalidatiearts i.o.

Libra Revalidatie voert in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam een onderzoek uit waarin de nauwkeurigheid van een nieuwe activiteitenmonitor (Activ8) onderzocht wordt bij mensen die (kunnen) lopen met een beenprothese. Wij doen dit onderzoek omdat een actieve leefstijl belangrijk is en op dit moment niet bekend is hoeveel mensen met een beenprothese bewegen in het dagelijks leven. Om dit goed te kunnen meten is een objectief meetinstrument noodzakelijk. De Activ8 lijkt nauwkeurig te meten bij mensen zonder aandoening, maar of dit ook geldt voor mensen met een afwijkend looppatroon is nog niet bekend.

De Activ8 is een klein, gebruiksvriendelijk, commercieel verkrijgbaar apparaatje dat gemakkelijk in de broekzak past. Het registreert de duur van lopen, fietsen, zitten, staan en liggen in het dagelijks leven. Ook kunnen persoonlijke beweegdoelen worden ingevoerd en met smiley-feedback systeem kan terugkoppeling worden gegeven of doelen behaald zijn.

Wanneer blijkt dat de Activ8 nauwkeurig bewegingen registreert kan het instrument in de toekomst worden ingezet om beweeggedrag bij mensen met een beenprothese te meten. Hierdoor kan dan inzicht verkregen worden in de hoeveelheid dagelijks bewegen en het beloop hierin tijdens het revalidatie proces. Ook kan inzicht verkregen worden in het effect van behandeling hierop.

Er zullen revalidanten worden gemeten in het Fieldlab. Er is een circuit uitgezet met allerlei activiteiten uit het dagelijkse leven. Het doel is om 30 revalidanten te includeren met de verschillende amputatieniveaus (transtibiaal, transgenuaal en transfemoraal). Het onderzoek wordt ondersteund door afstudeerders van de Fontys Hogeschool Eindhoven.

De meetopstelling in het Fieldlab