Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen over de zorgnota

Vragen over uw zorgverzekering

Libra stuurt de rekening voor de verleende zorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot. Ook in dit geval blijft een verwijzing noodzakelijk.

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg van Libra Revalidatie & Audiologie nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u naar Libra komt? Dan kan de behandeling nog niet gestart worden. Uw behandeling kan pas gestart worden als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts of specialist, maar ook andere zorgverleners kunnen u verwijzen. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer worden geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Ja, u dient zich te legitimeren bij Libra Revalidatie & Audiologie met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed.

Vragen over uw behandeling

De totale kosten van uw behandeling zijn pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak bij Libra Revalidatie & Audiologie nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. De prijzen van de behandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en Libra.

Let op: ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Revalidatiecentra  gebruiken Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) om de zorg in rekening te brengen. Bij audiologische centra spreken we van Audiologische Producten (AP's). In een DBC of AP is vastgelegd welke diagnose en behandeling bij uw zorgvraag horen. Er zijn in de revalidatiezorg 60 DBC’s met elk een eigen prijs. In de audiologische zorg zijn dat er 14. Uw totale behandeling (van het eerste consult bij de medisch specialist tot en met de laatste controle) kan uit meerdere DBC’s of AP’s bestaan. Afhankelijk van de soort behandeling die u ondergaat - poliklinisch, of klinische opname  - kan de prijs verschillen. Ook is de prijs afhankelijk van de vraag of er aanvullende onderzoeken plaatsvinden.

Let op: ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. 

Na de behandeling declareert Libra de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Houdt u er  rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

Let op: ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. 

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 starten, ziet u precies wat uw behandeling van Libra Revalidatie & Audiologie kost. In de zorgnota staat bij de naam van Libra  het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s of AP, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC of AP en de zorgactiviteiten. Libra declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s of AP’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van Libra en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Let op: ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. 

De startdatum van een behandeling bepaalt in welk jaar het eigen risico wordt aangesproken. Bijvoorbeeld: uw behandeling start in november 2021 en uw behandeling stopt in februari 2022. U ontvangt in 2020 bericht dat uw zorgnota is betaald door de zorgverzekeraar. Er vindt dan een verrekening plaats met het (openstaande) eigen risico van 2021.

Als in het bovenstaande voorbeeld uw behandeling niet stopt in februari 2022 maar in mei 2022 ontvangt uw zorgverzekeraar 2 facturen. Volgens de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit moet een behandeling na maximaal 120 dagen (voor revalidatie) en maximaal 90 dagen (voor audiologie) in rekening worden gebracht ook als de behandeling nog niet is afgerond. In dit voorbeeld zal de zorgverzekeraar een factuur ontvangen over de periode november 2021 t/m februari 2022 en een factuur over de periode februari 2022 t/m mei 2022. Het kan dan voorkomen dat u 2 maal een eigen risico moet betalen, namelijk over 2021 en over 2022. De eerste factuur betreft namelijk behandeling gestart in 2021 en de tweede factuur over behandeling vanaf februari 2022.

Ook voor telefonische consulten declareert Libra R&A de kosten. Deze kosten worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent.

Een screen-to-screen afspraak wordt vergoed zoals ieder ander consult. Dit geldt voor zowel een eerste afspraak/ intake, een vervolgafspraak als voor een behandeling.

Voor een digitaal consult gelden momenteel dus dezelfde regels als voor een fysiek consult. Ook een telefonisch contact of screen-to-screen contact kan ten laste komen van uw eigen risico.