Direct naar inhoud

Gezocht! Verbindende motivator als voorzitter Cliëntenraad

De cliëntenraad van Libra Revalidatie & Audiologie bestaat uit 9 leden en vormt een brede vertegenwoordiging van de cliëntenpopulatie uit de regio's Tilburg en Eindhoven. De cliëntenraad vergadert gemiddeld één keer per maand (op maandagavond) in Eindhoven. Voor de positie van voorzitter zijn we op zoek naar een verbindende motivator.

De Raad

De Cliëntenraad is een orgaan dat is ingesteld op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz 2018). De Cliëntenraad denkt mee en adviseert de Raad van Bestuur over het beleid van Libra. Daarnaast heeft de Cliëntenraad voor zichzelf speerpunten benoemd, waarin zij een actieve rol wil spelen: cliëntenparticipatie, eigen regie, ervaringsdeskundigheid en e-health.

De cliëntenraad bestaat uit 9 leden en vormt een brede vertegenwoordiging van de cliëntenpopulatie uit de regio's Tilburg en Eindhoven. De cliëntenraad vergadert gemiddeld één keer per maand (op maandagavond) in Eindhoven.

Werkzaamheden

De voorzittersrol wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vicevoorzitter, de secretaris en de ambtelijk secretaris. Specifieke taken zijn:

 • Vergaderingen voorzitten en de raad in- en extern vertegenwoordigen;
 • Verbinding bevorderen in de raad en tussen de raad en stakeholders;
 • Zo nodig de spreekbuis zijn van de raad.

Functie eisen

Voor de positie van voorzitter zoeken we iemand die:

 • een sterke affiniteit heeft met het belang en het werk van de Cliëntenraad;
 • bekend is met de zorg- en dienstverlening in de revalidatie- en audiologiesector;
 • aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en onderhandelingsvaardigheden heeft;
 • in staat is om vanuit een mensgerichte benadering de relaties binnen de cliëntenraad en met externe overlegpartners te onderhouden en te bevorderen;
 • goed in teamverband kan werken;
 • oplossingsgericht kan werken;
 • op enigerlei wijze betrokken is (geweest) bij Libra en bij voorkeur in het zorggebied woont;
 • over voldoende tijd beschikt voor de werkzaamheden (gemiddelde tijdsbelasting 4-5 dagdelen per maand).

Ons aanbod

De benoeming is in principe voor een periode van drie jaar vanaf 1 januari 2024 met een mogelijke verlenging. Voor de leden van de cliëntenraad geldt een vrijwilligersvergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze vacature?
Neem dan contact op met de cliëntenraad, via clientenraad@libranet.nl 

Interesse?

Bent u geïnteresseerd? Reageer dan zo spoedig mogelijk via bovenstaand mailadres.

Meer over de Cliëntenraad