Direct naar inhoud

Nieuwbouw kinder- en jongerencentrum Leijpark

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de nieuwbouw van het kinder- en jongerencentrum Leijpark in Tilburg. Onderwijscentrum Leijpark, Libra revalidatie en audiologie, Amarant en Siza gaan intensief samenwerken in een nieuw gebouw. De al bestaande samenwerking wordt hierdoor verstevigd en samen zijn we beter op de toekomst voorbereid. Door op één locatie te werken kunnen we nog beter de krachten bundelen. Samen bieden we kansen voor jongeren om hun plek in de maatschappij te vinden.

Twee fases

De bouw verloopt in twee fases. In de eerste fase wordt een gebouw geplaatst dat vooral gericht is op kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit gedeelte wordt in 2024 opgeleverd. De oudere kinderen blijven veelal in het bestaande gebouw van Onderwijscentrum Leijpark en het hoofdgebouw van Libra. In de tweede fase wordt het nieuwe Kinder- en Jongerencentrum Leijpark nog verder uitgebouwd. Dit zal over 5 à 10 jaar plaatsvinden.

Verhuizing gepland voor begin oktober

Er zijn de afgelopen periode veel voorbereidingen getroffen om dit project te kunnen realiseren. De nieuwbouw komt te liggen aan de rand van de zorgcampus, links van de hoofdingang van het ETZ ziekenhuis. Het ontwerp zorgt voor geborgenheid én verbinding met de omgeving. De buitenkant krijgt een natuurlijke zachtgroene kleur. Binnen is het kleurgebruik warm en rustig. In februari is de eerste paal in de grond gegaan en inmiddels is de bouw van de eerste fase in volle gang. De verhuizing staat gepland voor begin oktober.

Revalidatiezorg en audiologie

In het kinder- en jongerencentrum willen we graag zorg bieden aan allerlei kinderen die revalidatiezorg nodig hebben. Dat gaat dus niet alleen om leerlingen van het onderwijscentrum.

In het KJCL krijgen ook de therapeutische peutergroepen een plek evenals de peutergroepen van audiologie. Tevens komen kinderen voor poliklinische revalidatie of een controle bij de revalidatiearts in het nieuwe KJCL.