Direct naar inhoud

Gehoor en werk

Slechthorendheid is van grote invloed op de werkveiligheid. Het is moeilijker om alarmsignalen op te vangen en de communicatie met collega’s is niet optimaal. Libra onderzoekt samen met u uw werkplek en kijkt in hoeverre hierin aanpassingen mogelijk zijn.

Om u zo goed mogelijk te helpen krijgt u zowel communicatieve als psychosociale begeleiding. Daarnaast krijgen uw collega’s en werkgever voorlichting over arbo-audiologie (slechthorendheid in relatie met werk). Gezamenlijk werken we aan oplossingen op de korte en lange termijn.

Werkplekonderzoek en –adviezen 

Doet Libra een werkplekonderzoek, dan meten we de akoestische waarde van de ruimte en hoe goed men elkaar daar kan verstaan. Dit heet een RASTI-onderzoek. Hoe meer nagalm een ruimte heeft, hoe moeilijker het wordt om elkaar te verstaan. Naar aanleiding van de resultaten formuleren wij adviezen en leggen deze voor aan uw werkgever zodat u op uw bestaande werkplek kunt blijven functioneren. Ook de arbo-dienst en arbo-arts zijn bij dit traject betrokken. Zij bespreken de maatregelen en financiering met uw werkgever.