Direct naar inhoud

Voor wie

Niet bij alle kinderen komt de taalontwikkeling even snel en gemakkelijk op gang en ook als uw kind al wat ouder is kunnen er zorgen zijn over de spraak- en taalontwikkeling. Er kunnen verschillende redenen zijn om een afspraak te maken op het audiologisch centrum:

  • Het kan zijn dat u of het consultatiebureau bij de screening merkt dat uw kind minder woordjes gebruikt dan de meeste andere kinderen.
  • Het kan ook voorkomen dat uw kind al logopedische behandeling krijgt en dat uw kind toch te weinig vorderingen maakt.
  • Ook is het mogelijk dat uw kind met een andere taal dan Nederlands wordt opgevoed en dat uw kind problemen heeft in de moedertaal of dat uw kind na een periode van Nederlands taalaanbod het Nederlands niet goed leert. 
  • Uw kind kan problemen hebben met het luisteren, ondanks een goed gehoor.

Mocht uit onderzoeken op een audiologisch centrum blijken dat er een (vermoeden van een) TaalOntwikkelingsStoornis (TOS) is dan kan een kind voordat het start binnen het basisonderwijs aangemeld worden voor Vroegbehandeling TOS bij Libra Revalidatie & Audiologie.

Onze vroegbehandelgroepen voor peuters met een TOS zijn in Tilburg, Eindhoven en Uden gevestigd.

Wij helpen u graag op weg met de door ons ontwikkelde TOS-test. Door een paar simpele vragen te beantwoorden weet u al snel of u er goed aan doet actie te ondernemen. Kunt u één of meerdere van onderstaande stellingen met ‘juist’ beantwoorden, neem dan contact op met uw arts.

Doe de TOS-test