Direct naar inhoud

Multiple Sclerose (MS)

Behandelprogramma

Er zijn helaas nog geen medicijnen om de ziekte multiple sclerose (MS) te genezen. Wel zijn er medicijnen die de beschadiging aan de zenuwen vertragen. Er zijn ook geneesmiddelen die bepaalde symptomen bestrijden zoals vermoeidheid, pijn, blaasproblemen, spierspasmen en verstopping.

In het behandelprogramma MS werken we aan uw mogelijkheden. Deze mogelijkheden hangen onder andere af van uw beperkingen als gevolg van de ziekte MS, uw conditie, uw motivatie en het optreden van eventuele complicaties of andere aandoeningen.

Behandeling op maat

Uw behandeling bij Libra is altijd op maat gemaakt. Een gespecialiseerd team onderzoekt met u welke beperkingen u tegenkomt, welke problemen dit voor u oplevert en hoe die problemen kunnen worden opgelost. De uitkomsten hiervan nemen we op in het behandelplan. 

Ook het doel van uw revalidatiebehandeling omschrijven we. Dit kan betrekking hebben op bewegen en mobiel zijn, maar ook op zelfverzorging, communicatie of werk en vrije tijd. Tenslotte beschrijft het programma hoe u met de behandelaars gaat werken en hoe vaak en gedurende welke periode u bepaalde therapieën gaat volgen.

Tijdens uw behandeling kunnen de volgende onderwerpen en trainingen aan de orde komen:

Veel dagelijkse activiteiten worden belemmerd door de vermoeidheidsklachten die u kunt ervaren. Samen met de behandelaars wordt gekeken naar de opbouw van de conditie en/of aanpassing van uw activiteiten, zodat u hierdoor minder belemmerd wordt.

Het is heel goed mogelijk dat u pijnsensaties ervaart in een lichaamsdeel. Denk aan tintelingen in uw benen, een strak gevoel in uw buik of een brandend gevoel in uw zitvlak. Een deel van deze klachten kan spontaan verdwijnen. Soms verminderen de pijnsensaties door afleiding, ontspanning en beweging. Als dit niet helpt en de pijn uw dag beheerst, bekijken we of medicatie mogelijk is.

Door de multiple sclerose kan het zijn dat u bij de Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) problemen ondervindt. Denk aan wassen, aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, eten en drinken en andere dagelijkse dingen. De behandelaars bekijken samen met u hoe u dit zo zelfstandig en veilig mogelijk kunt doen. Hierbij gaat veel aandacht uit naar het trainen van de balans, kracht en beweeglijkheid van uw lichaam.

Door MS kunnen verschillende klachten ontstaan die het moeilijker maken om u goed te uiten, doordat bijvoorbeeld de spreekspieren minder goed werken.

Daarnaast kunt u last krijgen van taal-, slik-, of stemproblemen.Een logopedist kan u leren wat u zelf kan doen om zo goed mogelijk met deze problemen om te gaan.

Deze kunnen door de MS verstoord raken. Met adviezen en eventuele training leert u hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Een gezond en gelijkmatig eet- en drinkpatroon met voldoende vocht en vezelrijke voeding kan hierbij helpen.

MS heeft meestal gevolgen voor uw seksuele functioneren en uw beleving van seksualiteit. En hoewel u erin het begin misschien niet echt mee bezig bent, komen bij velen na verloop van tijd toch vragen op, die u kunt bespreken met de behandelaars, met name de revalidatiearts en psycholoog.

Ten aanzien van voeding bij MS zijn er allerlei diëten te vinden, deze zijn echter (nog) onvoldoende onderzocht.Toch kunnen mogelijk bepaalde voedingsstoffen een belangrijkebijdrage leveren. De diëtist geeft advies over gezonde voedingen gaat in op deze voedingsstoffen en andere specifiek aan de voeding gerelateerde aspecten in relatie tot MS.

Tijdens het revalideren kijkt u samen met de fysiotherapeut naar hulpmiddelen om te blijven staan en lopen. Voor uw totale conditie is het van belang om deze vaardigheid zo lang mogelijk te behouden.

Als u multiple sclerose heeft, kunt u te maken krijgen met allerlei voorzieningen. Van vervoersvoorzieningen tot bijvoorbeeld aanpassingen aan uw woning. Uw ergotherapeut bekijkt tijdens het revalidatieproces samen met u wat de mogelijkheden zijn en ondersteunt u bij het aanvragen van voorzieningen.

Sport en vrijetijdsbesteding maken een belangrijk deel uit van het sociale leven. Ook met MS kunt u allerlei sporten of hobby’s uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan fitness, bal- of racketsporten en dansen. De bewegingsagoog kijkt samen met u naar de mogelijkheden en helpt u op weg. Misschien kunt u - met enkele kleine aanpassingen of hulpmiddelen - zelfs uw eigen hobby blijven beoefenen. Er kan vaak meer dan u denkt.

MS verandert uw leven ingrijpend. Dit kan heftige emoties van woede, angst, verdriet of onmacht oproepen. Uw lichaam voelt niet meer vertrouwd aan, er zijn beperkingen in het functioneren en u moet toekomstverwachtingen bijstellen. Dit is een proces dat ieder mens op zijn eigen manier doormaakt.

In het gehele revalidatieproces spelen uw partner, familie en/of vrienden een grote rol. MS, met alle gevolgen, moet ook in hun leven een plek krijgen. Het is van belang dat ook de sociale omgeving ruimte en ondersteuning krijgt, zoals bijvoorbeeld partner, familie en vrienden om ervaringen te uiten en de gebeurtenissen te verwerken. De maatschappelijk werker of de psycholoog kunnen hierbij helpen

Wetenschappelijk onderzoek

Het kan zijn dat u wordt gevraagd mee te werken aan (wetenschappelijk) onderzoek. Lees meer over deelname aan onderzoek.

Eigen regie, Samen beslissen

Invloed uitoefenen op behandelkeuzes en ruimte krijgen mee te denken in de behandelingen? Klinkt goed, maar is niet altijd makkelijk. Daarbij is coaching nodig. Libra heeft haar zorgverleners erin geschoold om revalidanten te coachen. We noemen dit ‘van zorgen naar coachen’. We hebben geleerd dat door meer te ‘coachen’ en minder te ‘zorgen’ er meer ruimte ontstaat voor uw wensen en hulpvragen.

Meer lezen

Folder MS

Meer folders vindt u in onze digitale folderrek:

Folders revalidatie