Direct naar inhoud

Corine Vergouwen, Medewerker Kenniscentrum

Als beleidsmedewerker van het kenniscentrum zet ik mij in om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening van Libra R&A te waarborgen en te verbeteren. Dit doe ik binnen mijn aandachtsgebieden ‘kwaliteit en veiligheid’. Het is een brede taak maar ik vind het de leukste baan van de wereld.

Ik kom fysiek op alle locaties van Libra Revalidatie & Audiologie en daarbuiten. En ik kom met alle geledingen van de organisatie, van de werkvloer tot aan het management, in aanraking. Daarnaast werk ik in projecten vaak samen met externe organisaties. Het uiteindelijke doel is dat de klant, in- of extern, er iets mee opschiet.

Veiligheid
Binnen Libra werken we continue aan projecten ter verbetering van de behandeling en om als organisatie bij te blijven en te voldoen aan allerlei eisen. Neem het project ‘Veilig werken en behandelen, het VMS’. Het uiteindelijke doel is een veilige behandel- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. Mijn rol hierbij is om de weg ernaar toe, het hele proces tot aan het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers, goed te laten verlopen. Als projectgroep nemen we met zijn allen hobbels, komen we weerstanden tegen en houden de vaart erin. Daarnaast zorg ik, daar waar nodig, voor verbindingen met andere afdelingen. Uiteindelijk krijgen we met zijn allen een veiligere omgeving omdat iedereen, van de planner tot aan de revalidatiearts en de revalidant, ogen en oren openhoudt en gevaarlijke situaties meldt. 

Kind- en Jongerencentrum
Een ander mooi project is de oprichting van een Kind- en Jongerencentrum in Tilburg voor kinderen met een beperking. Hieronder vallen een drietal deelprojecten. Ikzelf ben nauw betrokken bij het deelproject ‘het opzetten en ontwikkelen van de NAH-observatieklas’.

Voor ouders en kinderen met NAH is het vaak een hele zoektocht om zorg en onderwijs ‘dichtbij huis’ te vinden. Kinderen met hersenletsel moeten vanuit Tilburg vaak ver reizen voor gespecialiseerd onderwijs op het gebied van NAH. Daar komt nu een einde aan. Libra R&A, de Mytylschool Tilburg en Siza hebben de handen ineen geslagen. Inmiddels zijn we druk bezig met het opzetten van een

NAH-observatieklas en ik mag als procesbegeleider in dit project een rol spelen. Ik ben dan ook best wel trots op de resultaten die we in gezamenlijkheid voor het kind gaan neerzetten. 

Blijven leren
In het Kenniscentrum hebben we continue de focus op leren, ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren. We zijn dan ook heel nieuwsgierig. Geen dag is hetzelfde en de afwisselende werkzaamheden als beleidsmedewerker in een voortdurende veranderende organisatie vind ik heerlijk. Zo kan ik nog jaren doorgaan!