Direct naar inhoud

Uniek zwemmen in Brabant

Voor mensen met een beperking is ‘even sporten’ vaak niet zo vanzelfsprekend. Toch is zwemmen een populaire sport. Het is dan ook belangrijk doelgroep-specifieke drempels weg te nemen en iedereen op een laagdrempelige manier kennis te kunnen laten maken met de zwemsport. Om deze reden is een samenwerking tussen het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, InnoSportLab de Tongelreep, de KNZB en de provincie Brabant gestart, welke heeft geleid tot het initiatief ‘Uniek Zwemmen in Brabant'.

Doel van het project is om de toegankelijkheid van het Brabantse zwemleven in kaart te brengen en gericht handvatten te bieden voor verbeteringen. Het tweede doel is om zoveel mogelijk mensen met uiteenlopende beperkingen (lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk, gedragsproblematiek & chronische aandoeningen) kennis te laten maken met verschillende wateractiviteiten en de bekendheid van aangepast zwemmen te vergroten.

Met het project richten we ons op de toegankelijkheid van zwembaden en het zwemaanbod binnen Noord-Brabant. Hiervoor is eerst de huidige stand van zaken in kaart gebracht door het testen van de fysieke toegankelijkheid van zwembaden en door input op te halen bij zwemaanbieders en de doelgroep(en). De resultaten zullen gebruikt worden om met betrokken partijen op lokaal en/of regionaal niveau tot oplossingen te komen voor specifieke uitdagingen. Dit zal de regionale structuur rondom aangepast zwemmen versterken, waardoor het Brabantse zwemleven toegankelijker wordt voor iedereen!

Vragen?

Neem contact met ons op via aangepastzwemmen@fieldlabswimming.com of 06-81465639!