Direct naar inhoud

Topprestatie handbikers door muziek

Vier ‘honour-studenten’ van de TU/e zetten zich in voor het verbeteren van de prestaties van de handbikers die deelnemen aan de Handbikebattle in Oostenrijk op 18 juni 2015. Deze studenten krijgen een extra uitdaging tijdens hun studie om hun kennis in te zetten voor heel praktische opdrachten.

Wat onderzoeken zij?

De fysieke belasting die de handbiker moet leveren tijdens de enorme prestatie is bepalend voor het slagen van de uitdaging. Het is daarom van belang dat de handbiker zelf snel in de gaten heeft of zijn lijf goed presteert. Hij moet snel deze signalen herkennen en daar op inspelen. Het lijf geeft deze signalen onder andere door via:

  • snelle ademhaling
  • snelle hartslag
  • kortademigheid
  • duizeligheid
  • trillen van de armen

De studenten onderzoeken hoe zij deze informatie via sensoren kunnen ‘integreren’ en kunnen doorgeven via muziek. De handbiker krijgt zo op een aangename wijze informatie over zijn inspanning (te zwaar, prima vol te houden, te licht), hoeft niet op allerlei metertjes te letten en kan deze dus daarop aanpassen zodat hij maximaal kan presteren.

Samenwerking TU/e

Libra Revalidatie & Audiologie werkt in het Ir. Otten Fieldlab graag samen met de TU/e bij het inzetten studenten voor innovaties. De kennis die hiermee wordt opgedaan leidt vaak tot mooie technologische ontwikkelingen en stimuleert studenten om zich te richten op ontwikkelingen op een heel breed gebied. Vooral voor mensen met een beperking.