Direct naar inhoud

Sonostapp: lopen met je telefoon

Ineke Neutelings studeerde af aan de TU/e Industrial Design op een audio-feedbacksysteem voor een onderbeenprothese. Een innovatie waarbij een de protheseloper op zijn smartphone kan zien hoe hij de prothese belast.

Deze video geeft een beeld over de werking van de sonostapp.

Sensoren in voetzool

De belasting van de prothese is ook via huidtrillingen voelbaar. Hierdoor is voor de gebruiker in staat om direct de manier van lopen te verbeteren.

Ineke ontwikkelde sensoren die met een voetzool in de schoen worden gelegd en gekoppeld worden aan een geluidsignaal en een trilsignaal. Het geluidsignaal werd onderverdeeld in verschillende soorten geluiden zodat de patiënt direct weet wat hij moet doen als hij het hoort. De sensoren die de trillingen overbrengen werden op het bovenbeen geplaatst. Hier werd onderscheid gemaakt in de frequentie van de trillingen. De interactie voor de patiënt wordt op deze manier geoptimaliseerd.

Het eindproduct van dit afstudeerproject is een prototype. Dit prototype kan nog op allerlei manieren verder uitgewerkt worden.

Vervolgstudie

De TU/e heeft aangegeven hier graag een vervolgstudie op te willen zetten want het feedback systeem heeft veel potentie. Het kan doorontwikkeld worden naar een systeem waarbij de patiënt gevolgd kan worden tijdens de tijd dat hij de prothese thuis gebruikt. De therapeut kan dan met speciaal ontwikkelde software interactief instructies geven zonder dat er een consult voor nodig is. Daarnaast zou het heel mooi zijn als de therapeut het belastingpatroon elders uit kan lezen via deze nog te ontwikkelen software.

Ook de prothesebouwer ziet mogelijkheden voor doorontwikkeling. Speciale software kan belangrijke informatie leveren voor de uitlijning van de prothese. De gegevens zijn sneller en exacter te gebruiken bij het technische maakproces van een prothese.

Cum Laude

Ineke Neutlelings werd beoordeeld met een Excellence en wordt voorgedragen voor een Cum Laude beoordeling. Ze werkte voor deze afstudeeropdracht nauw samen met het Ir. Otten Fieldlab Aangepast Sporten, fysiotherapeuten van Libra Revalidatie & Audiologie en Livit Orthopedie.