Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen

MijnLibra is er in eerste instantie alleen voor klanten van Revalidatie, later volgt ook toegang voor klanten van Audiologie.

U vindt in MijnLibra:

 • een deel van uw medisch dossier, onder andere een kopie van de brieven die u ontvangt.
 • overzicht van uw afspraken (rooster) voor komende week
 • uw persoonsgegevens

indien uw persoonsgegevens niet kloppen of u wilt een wijziging doorgegeven, neem hiervoor contact op met de medewerkers van de balie.

Het inloggen op MijnLibra werkt niet op alle Apple IOS apparaten. Het is bekend bij Libra R&A dat Apple IOS 12.1 voor problemen kan zorgen. Het advies van Libra R&A is om ervoor te zorgen dat je de laatste (nieuwste) versie van IOS software heb geïnstalleerd. Een up-to-date besturingssysteem is geen garantie dat het inloggen via een Apple IOS apparaat werkt.

Bij uw inschrijving geeft u aan dat u gebruik wilt maken van het patiëntenportaal MijnLibra. Na verificatie van uw identiteitsbewijs kunt u met DigiD inloggen in MijnLibra. Vanwege de veiligheid dient u in te loggen met een controle SMS of via de DigiD app.

Meer uitleg over DigiD?
Op de website alles over DigiD: https://digid.uabc.nl/nl/ staat wat DigiD is, hoe je DigiD kunt aanvragen en hoe je het kunt gebruiken.

Op de website alles over DigiD: https://digid.uabc.nl/nl/ staat wat DigiD is, hoe je DigiD kunt aanvragen en hoe je het kunt gebruiken.

 • U heeft zich nog niet aangemeld bij de balie om gebruik te maken van MijnLibra. Om toegang te krijgen tot MijnLibra dient u zich eerst te melden bij de balie. Ga naar de balie met uw identiteitsbewijs. Zodra uw BSN op uw identiteitsbewijs geverifieerd is, activeert de medewerker van de balie toegang tot MijnLibra en ontvangt u een bevestigingsmail.
 • U hebt de bevestigingsmail nog niet aangeklikt.
  Zodra Toegang tot patiëntenportaal is vrijgegeven, ontvangt u een mail met een link om uw account te bevestigen.  De mail ontvangt u na ca. 15 minuten. Klik op de link om te bevestigen. Hierna kunt u inloggen met uw eigen DigiD met controle via SMS of met de DigiD app.
 • Als u geen bevestigingsmail hebt ontvangen in uw mailbox en er wel een ID-check heeft plaatsgevonden, kan het zijn dat uw mailadres niet of niet juist is vast gelegd in het EPD of dat de mail in uw Spambox terecht is gekomen. Controleer bij de afsprakenbalie of uw e-mailadres juist vermeld staat in het EPD.
 • U vraagt gegevens op van een familielid en logt in met uw eigen DigiD. Dat kan niet. Inloggen in MijnLibra kan alleen met de DigiD van de revalidant.
 • Mogelijk voldoet uw browser en/of besturingssysteem niet aan de nieuwste minimale eisen om in te loggen met DigiD. Het kan zijn dat u uw computer moet upgraden. Meer weten? Op de website van Logius staat een tabel. Hierin ziet u de minimale eisen waaraan browsers en besturingssystemen moeten voldoen om in te loggen via DigiD.

Nee, dat gaat niet. Voor een betere beveiliging op uw medische gegevens is MijnLibra alleen toegankelijk met een extra verificatie-stap met sms of via de DigiD app.

Waarschijnlijk voldoet de software op uw computer of mobiele apparaat niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD. Sinds 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd besturingssysteem.

Welk besturingssysteem voldoet?
Om in te kunnen loggen met uw DigiD moet u minimaal beschikken over één van de volgende besturingssystemen:

Voor uw computer
Windows 7 / 8.1
Windows 10
OSX 10.9.4 of hoger
 
Voor mobiele apparaat
iOS 7 of hoger
Android 6 of hoger

U kunt als ouder of wettelijke vertegenwoordiger inloggen in het patiëntenportaal van uw kind onder 12 jaar met de DigiD-code van uw kind. Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl met het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind.

Vanaf de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen kinderen zelf inloggen en gegevens inzien. U heeft dan voor inzage toestemming van uw kind nodig.

Voor kinderen boven de 16 gelden de regels voor volwassenen. 

Let op: voor het activeren van MijnLibra kan eenzelfde e-mail adres niet meerdere malen gebruikt worden. U dient voor iedere aanvraag en uniek e-mailadres te gebruiken.

Als u wel kunt inloggen maar geen gegevens in uw dossier ziet, betekent dit dat er door uw arts en/of behandelaar nog geen formulieren in het EPD zijn opgeslagen nadat de toegang is geactiveerd. Uw persoonsgegevens zijn wel meteen zichtbaar zodra u kunt inloggen. Hieraan kunt u zien dat de toegang naar uw patiëntendossier open staat. Formulieren die al in het dossier opgeslagen zijn voordat het patiëntenportaal opengezet was, zijn niet automatisch zichtbaar in het patiëntenportaal. Als u deze toch wilt kunnen raadplegen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de arts.

Pas een week van te voren worden alle afspraken zichtbaar in uw portaal. Vanaf woensdag eind van de middag zijn de afspraken voor de daaropvolgende week vrijgegeven.

In uw rooster worden vanaf woensdag eind van de middag de afspraken zichtbaar voor de week daaropvolgend. Verder vooruit is voor de therapieën nog niet definitief en kunnen nog wijzigingen in optreden. De afspraken met de arts die al wel definitief zijn (bijv. de jaarcontroles) zijn helaas ook pas zichtbaar in uw portaal een week van te voren.

Het is niet mogelijk om zonder BSN gebruik te maken van MijnLibra. Samen met onze leverancier zoeken we naar een oplossing.

 • Gaat het over de medische inhoud van het dossier: stel de vraag dan aan uw behandelaar of arts bij uw eerst volgende bezoek
 • Gaat het over aanpassen van persoonsgegevens: geef de juiste gegevens door aan de balie.

Hebt u vragen over het inloggen via DigiD: Mogelijk staat uw vraag bij de veelgestelde vragen van DigiD of neem contact op met DigiD. Hebt u vragen van technische aard: Mogelijk staat uw vraag ook bij de veelgestelde vragen. Mocht uw vraag hier niet beantwoord zijn, neem dan contact op met onze helpdesk: helpdesk@libranet.nl

Dit is nu nog niet mogelijk. Dit is wel de bedoeling voor de toekomst. Er zullen nog volop verbeteringen doorgevoerd worden aan MijnLibra in de komende periode.

Vanaf 22 oktober 2018 is Libra R&A begonnen met een pilot om alle nieuwe revalidanten die ingeschreven worden de toegang tot MijnLibra te verstrekken. Indien u voor deze datum bent ingeschreven en u wilt graag toegang tot MijnLibra dan kunt u zich melden bij de balie met uw identiteitsbewijs. Na de check van uw BSN nummer, wordt de toegang tot MijnLibra vrijgegeven.

Nee, alleen met uw eigen DigiD en telefoon is toegang tot MijnLibra mogelijk. Bewaar deze dus op een veilige plaats.

In verband met veiligheid en het waarborgen van uw privacy is inloggen alleen mogelijk met uw eigen DigiD met SMS-controle. U speelt zelf een belangrijke rol in het geheimhouden van uw DigiD en wachtwoord.

 • Log uit nadat u MijnLibra niet meer actief gebruikt en sluit de browser
 • Bewaar uw DigiD gebruiksnaam en wachtwoord op een veilige plek. Deze zijn strikt persoonlijk. Lees de tips van DigiD: Veilig omgaan met uw DigiD.
 • Sla uw DigiD gebruiksnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen sommige computerprogramma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang tot uw computer heeft ook uw inlognaam en wachtwoord kan achterhalen.
 • Indien u 15 minuten geen gebruik maakt van MijnLibra wordt u automatisch uitgelogd. U kunt zich makkelijk weer aanmelden en ontvangt dan weer een nieuwe code via sms.

Als u wel kunt inloggen maar geen gegevens in uw dossier ziet, betekent dit dat er door uw arts en/of behandelaar nog geen formulieren in het EPD zijn opgeslagen nadat de toegang is geactiveerd. Uw persoonsgegevens zijn wel meteen zichtbaar zodra u kunt inloggen. Hieraan kunt u zien dat de toegang naar uw patiëntendossier open staat. Formulieren die al in het dossier opgeslagen zijn voordat het patiëntenportaal opengezet was, zijn niet automatisch zichtbaar in het patiëntenportaal. Als u deze toch wilt kunnen raadplegen, kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij uw arts.

Vul het aanvraagformulier in voor inzage, afschrift, correctie of vernietiging van uw medische gegevens.

De BgZ is een landelijke standaard met patientgegevens. De BgZ maakt een goede overdracht van patiëntgegevens mogelijk. Zo kunnen andere zorgverleners snel en gemakkelijk informeerd worden. Vooralsnog kan dit door zelf uw BgZ van MijnLibra af te halen.

In de toekomst kan dit via computersystemen van de zorginstellingen.

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) bestaat uit ‘Zorginformatiebouwstenen’ (ZIBs). De ‘Zorginformatiebouwstenen’ (ZIBs) zijn een belangrijk middel om goede overdracht van patiëntgegevens zo praktisch en snel mogelijk realiteit te maken.

Meer informatie vindt u hier: https://www.registratieaandebron.nl/basisgegevensset-zorg

Lees hieronder bij de veelgestelde vraag: Hoe kan ik mijn BgZ downloaden? hoe u de BgZ kunt downloaden

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) bestaat uit ‘Zorginformatiebouwstenen’ (ZIBs). Dat zijn gegevens uit uw patiëntendossier.
Er zijn verschillende zorginformatiebouwstenen, zoals algemene patiëntkenmerken (bijvoorbeeld naam, adres, contactpersonen, gezinssituatie), metingen ter ondersteuning van de zorg (zoals bloeddruk, gewicht, pijnscore), medicatiegebruik, diagnose, verrichtingen, en zorgsituatie (zoals wondzorg, mobiliteit). Alle zorginformatiebouwstenen zijn opgesteld vanuit de gedachte dat de zelfde informatie zowel voor artsen, verpleegkundigen, paramedici en patiënten relevant zijn, ieder met hun eigen invalshoek.

Als u ingelogd bent in MijnLibra vindt u in het menu voortaan de optie ‘Basisgegevensset Zorg (BgZ)’. Als u daar op klikt komt u op een alfabetische lijst van de zogenaamde Zorginformatiebouwstenen (ZIBs) die samen de hele BgZ vormen.

Rechtsboven ziet u ‘Download mijn BgZ’. Als u hierop klikt kunt u een bestand downloaden in een zogenaamd JSON formaat. Dit bestand kunt u zelf delen met een andere zorgverlener.