Direct naar inhoud

Lars werd weer gelukkig

Rond zijn 2e jaar begon het op te vallen, niet alleen bij de ouders maar ook op het kinderdagverblijf; Lars reageerde regelmatig gefrustreerd. Hij sprak nog maar enkele woorden en kon zich niet goed uiten.

Na aandringen bij het consultatiebureau kregen zijn ouders uiteindelijk een verwijzing naar Libra Audiologie voor een gehoorscreening. Libra stelde voor om eerst het Molenspreekuur te doen. Dat is een breder onderzoek om zodoende niets over het hoofd te zien.

Het Molenspreekuur

Ilse: “Het Molenspreekuur wees uit dat er niets mis was met het gehoor en de intelligentie van Lars. Hij had wel moeite met het zich uiten in taal en het uitspreken van woorden. Libra had het vermoeden van een TOS (=Taal-Ontwikkelings-Stoornis) en Lars werd, iets voor zijn derde verjaardag, verwezen naar de vroeg-behandelgroep ’t Kwetternest in Uden.”

’t Kwetternest Uden en de Maki’s in Eindhoven
Kinderen met hardnekkige spraaktaalproblemen en/of communicatieve beperkingen die niet voldoende hebben aan enkelvoudige logopedische begeleiding, kunnen in aanmerking komen voor peutergroep de Maki’s of ‘t Kwetternest.

Oefenen in ‘t Kwetternest

Ilse: “Lars ging drie maal per week een lange ochtend naar ‘t Kwetternest. Hij zat in een klein groepje van vijf/zes kinderen met twee pedagogisch begeleiders. Op twee van die ochtenden kreeg hij individuele logopedie en de oefeningen die hij daar leerde, werden ook weer spelenderwijs in de groep geoefend. Na een aantal weken zagen we hem veranderen. Hij had weer meer plezier, was gelukkiger en kreeg meer zelfvertrouwen. Daarnaast ging hij ook voorzichtig in taal vooruit.”

Oudercursus

Ilse: “Ouders van kinderen op ’t Kwetternest worden uitgenodigd om deel te nemen aan de oudercursus (4 sessies). In die cursus leerden we, samen met andere ouders, hoe we om konden gaan met ons kind en kregen we tips. Bijvoorbeeld:

  • kind niet steeds verbeteren; dat is niet goed voor het zelfvertrouwen;
  • initiatief bij het kind leggen;
  • herhalen wat het kind zegt.

Je weet al die dingen wel, maar door de oudercursus ga je deze dingen bewust inzetten.”

Vroegbehandeling

Ilse: “We zijn echt heel dankbaar dat Lars bij ’t Kwetternest terecht is gekomen. We konden altijd met onze vragen bij de begeleiders terecht, niets was teveel en we hadden een fijne communicatie. Dat gunnen we alle kinderen met een spraak/taalprobleem. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Eigenlijk wel jammer dat het consultatiebureau niet eerder inzag dat er iets meer aan de hand was met Lars en dat we zo moesten aandringen. Dat kan wel verbeteren vind ik.”

En nu groep 1

Ilse: “Lars zit inmiddels in groep 1, lekker klein groepje, kan hij een beetje wennen. Hij krijgt nog steeds logopedie maar hij zit goed in zijn vel. Daar heeft het ’t Kwetternest alles aan bijgedragen. Het kostte veel energie, 3x per week op en neer rijden, maar we zouden het zo weer doen. Wat het heeft opgeleverd is onbetaalbaar.”

"Na behandeling in ’t Kwetternest zit Lars weer helemaal goed in zijn vel"