Direct naar inhoud

‘Zullen we samen zorgen voor een Next Level in blended care voor kinderen en hun ouders?’

Bij Libra zijn we volop aan de slag om nieuwe toepassingen (waarde) in onze zorg voor kinderen toe te voegen met digitale technologische toepassingen. Ouders en medewerkers bedenken en testen samen wat werkt. Tijdens de netwerkavond van fysio-, ergotherapeuten en logopedisten uit de eerste lijn van de sector Kinderen op 19 mei vroegen we ook welke kansen netwerkpartners zien.

Sinds vorig jaar zijn we bij Libra aan de slag met het versnellingsprogramma e-health. Doel is om waardevolle en toegankelijke zorg te leveren die meer regie geeft en het proces van samen beslissen ondersteunt. Inzetten op digitaal maakt het ouders en kinderen ook makkelijk om op een zelf gekozen tijd en plaats met bijvoorbeeld oefeningen bezig te zijn. Collega’s en klanten bespreken samen kansen, wensen en behoeften voor de inzet van digitale ondersteuning. De beste ideeën werken we uit tot ‘proeftuin’. Die testen we in de praktijk en schalen we bij succes op.

Wat we al aan het doen zijn binnen Libra

Zo zijn we binnen de sector Kinderen bezig met het testen van digitale werkwijzen om ouderparticipatie te ondersteunen door tijdens therapiesessies videobelcontact in te zetten met ouders. Behandelaren brengen therapie in beeld zodat ouders de ontwikkeling van hun kind kunnen volgen en er samen over in gesprek kunnen gaan. De eerste resultaten uit de test zijn veelbelovend!

Ook zijn we bezig met het beter benutten van digitale communicatiemogelijkheden om ouders en kinderen welkom te heten bij Libra en te informeren over hoe de zorg bij Libra werkt.

Wat kunnen we samen nog meer als netwerkpartners?

Maar ouders en collega’s zien ook kansen om de bredere reis van zorg voor kinderen digitaal te ondersteunen. Kinderen die bij ons in zorg komen hebben vaak al stappen achter de rug. En ook nadat ouders en kinderen afscheid van Libra nemen volgen vaak nieuwe spannende stappen voor hen. Wat vinden onze netwerkpartners van de ideeën over een warme en betekenisvolle overdracht die bij ons leven? Er ontstond tijdens de netwerkavond een mooie discussie over kansen en mogelijkheden, waarbij elkaar tijdig ontmoeten en op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen centraal stond. Benieuwd naar de ideeën die gedeeld zijn?

Bekijk hier de screenshots

Meer weten? Heb jij zelf ideeën die aandacht verdienen? Bereik Mayke Nuwenhoud op 06-34319838 of mail naar m.bankers@libranet.nl