Direct naar inhoud

Zoek je een 3D oplossing voor een zorgvraag die maar niet opgelost wordt?

Zijn er geen geschikte, standaard hulpmiddelen verkrijgbaar? Dan kan 3D-printen een oplossing zijn! Sinds kort staat er op locatie Blixembosch en locatie Leijpark een 3D printer.

In het kader van het project “Ergotherapie en 3D printen” van o.a. Zuyd Hogeschool, Libra R&A, Adelante, Sevagram en RepRapUniverse (een 3D- print bedrijf in Kerkrade) verkennen we al experimenterende welke meerwaarde het 3D printen van hulpmiddelen kan hebben voor cliënten en wat ergotherapeuten nodig hebben om 3D printen in te kunnen zetten. Voordeel van het 3D printen is bovendien dat een ontwerp aangepast kan worden aan de mogelijkheden en wensen van de gebruiker. Je kunt hierbij denken aan hulpmiddelen voor dagelijkse activiteiten, voor de uitvoer van hobby’s of sporten. Om veiligheidsredenen kunnen we geen lichaamsgebonden hulpmiddelen maken.

Zorgvraag?

Ben je ouder of zorgverlener van een cliënt, of ben je zelf een cliënt met een zorgvraag waar geen oplossing voor bestaat? Meld je dan bij:

Pascaline van de Sande, locatie Leijpark, p.vandeSande@libranet.nl
Eef Vennix, locatie Leijpark, E.Vennix@libranet.nl
Marika Bijl, locatie Blixembosch, M.Bijl@libranet.nl
Monique Lexis, Zuyd Hogeschool, monique.lexis@zuyd.nl  (voor algemene vragen over het project).