Direct naar inhoud

Workshops voor ouders en leerkrachten over omgaan met slechthorendheid

In september en oktober organiseert ons audiologisch centrum in Eindhoven samen met de Taalbrug (onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen met een gehoorbeperking of taalontwikkelingsstoornis) de jaarlijkse workshops over omgaan met slechthorendheid.

Met de workshops geven wij meer inzicht in de problematiek rondom slechthorendheid, zodat hier thuis en op school rekening mee gehouden kan worden. In de workshops komen de volgende onderwerpen aan bod:
• U gaat zelf ervaren hoe het is om slechthorend te zijn in een schoolsituatie.
• U krijgt uitleg over slechthorendheid en het audiogram. We laten verschillende soorten gehoorverlies horen. We geven kort uitleg over een aantal hulpmiddelen en laten u ook het effect van solo-apparatuur ervaren.
• We geven uitleg over de sociaal-emotionele ontwikkeling bij gehoorverlies. Ook leggen wij u uit waarom wij psychologisch onderzoek aanbieden bij gehoorverlies. Bij de bijeenkomsten voor ouders vertellen we ook iets over onze cursussen voor slechthorende kinderen/jongeren en hun ouders. Bij de bijeenkomsten voor leerkrachten gaan we in op de didactische aanpak.

Workshop voor ouders
Graag nodigen wij u uit voor donderdag 26 september 2019.

Locatie:  Audiologisch Centrum, Torenallee 20, Eindhoven
Ontvangst:  18.30 uur - 19.00 uur met koffie/thee
Start workshops:  19.00 uur tot einde avond om 21.30 uur

Workshops voor leerkrachten
Graag nodigen wij u uit voor één van de drie bijeenkomsten. U kunt kiezen uit:
o Dinsdag 24 september (avond)
o Woensdag 25 september (middag)
o Dinsdag 1 oktober (avond)

Locatie:    Audiologisch Centrum, Torenallee 20, Eindhoven
Ontvangst avond:   18.30 uur - 19.00 uur met koffie/thee
Start workshops avond:   19.00 uur tot einde avond om 21.30 uur

Ontvangst middag:   14.30 uur -15.00 uur met koffie/thee
Start workshops middag:  15.00 uur tot einde middag om 17.45 uur

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u deelnemen aan een van de workshops, dan zien we uw aanmelding graag tegemoet. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar aanmelden.aceindhoven@libranet.nl onder vermelding van SH voorlichtingsworkshops. Aanmelden kan tot 6 september 2019.

Wij zien uit naar uw komst!

Ook op locatie Tilburg en Breda worden bijeenkomsten georganiseerd.
Bekijk hier de informatie en data voor locatie Tilburg en Breda