Direct naar inhoud

Wij zorgen voor jou, zorg jij voor toestemming?

Zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers of artsen in het ziekenhuis, willen jou graag snel en goed kunnen helpen. Daarvoor hebben ze toegang nodig tot jouw medische gegevens. Dat hebben ze niet zomaar, daar is eerst jouw toestemming voor nodig. Kom meer te weten over het geven van jouw toestemming en de keuzes die jij kunt maken.

Wie heeft inzicht in jouw medische gegevens?

Een zorgverlener die jou heeft behandeld, houdt een eigen overzicht bij van jouw medische gegevens. Bijvoorbeeld de apotheker van jouw medicijnen en de specialist in het ziekenhuis van jouw bloedonderzoek. Bij een doorverwijzing, bijvoorbeeld van de huisarts naar het ziekenhuis, mogen zorgverleners jouw medische gegevens met elkaar delen.

Bij onverwachte situaties mag dit niet zomaar. Dan moet jij eerst toestemming geven. Bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt en naar de spoedeisende hulp moet. Of als je medicijnen bij een andere apotheek wilt halen. Maar ook als je tijdens een vakantie een lokale huisarts wilt bezoeken.  

Met het delen van medische gegevens tussen jouw betrokken zorgverleners wordt een samenvatting van jouw dossier bedoeld. Bij een samenvatting kan je denken aan de belangrijkste gegevens, zoals medicijngebruik, de uitslag van een bloedonderzoek en/of allergieën.

Waarom is toestemming geven ook voor jou belangrijk?

Zorgverleners hebben – in geplande en onverwachte situaties – graag toegang tot jouw medische gegevens. Jouw toestemming helpt omdat zij jou:

  • zo goed mogelijk willen helpen. Daarvoor is het belangrijk dat zij een compleet beeld van jou hebben. Van bijvoorbeeld de medicijnen die jij gebruikt of de allergieën die jij hebt.
  • zo snel mogelijk willen helpen. Wanneer elke seconde telt, is het cruciaal dat jouw medische gegevens bij de hand zijn. Zo kunnen zorgverleners snel de juiste behandeling starten.

Hoe kun je toestemming geven?

Je kunt op verschillende manieren toestemming geven:

  • Mondeling: bijvoorbeeld in een gesprek met jouw arts of apotheker
  • Schriftelijk: bijvoorbeeld met een formulier die jouw arts of apotheker krijgt
  • Online: bijvoorbeeld via de online toestemmingsvoorziening Mitz.

Samen werken aan goede gezondheidsinformatie

De Rijksoverheid werkt samen met het zorgveld aan de digitalisering van de zorg in Nederland. Het goed, snel en veilig kunnen uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners is daarin erg belangrijk. Daarom informeert de overheid jou over de mogelijkheden en het belang van toestemming voor het delen van medische gegevens.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ze naar: zorgvoortoestemming@minvws.nl