Direct naar inhoud

Werkconferentie boeit en bindt

Op 14 mei heeft de tweede editie van de werkconferentie ‘Boeien en Binden’ in Tilburg plaatsgevonden. Libra Revalidatie & Audiologie was één van de sprekers tijdens deze boeiende dag, waarop zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen kennis konden uitwisselen over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Er was genoeg gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en de verbinding te zoeken.

De bijeenkomst is samen met het Zorgnetwerk MB, Libra Revalidatie & Audiologie en MENT (Multidisciplinaire Eerstelijns NAH-zorg Tilburg e.o) georganiseerd. Er waren bijna 90 zorgprofessionals aanwezig (onder wie verpleegkundigen, ergotherapeuten, consulenten, teammanagers en ambulant ondersteuners) en NAH-ervaringsdeskundigen om kennis uit te wisselen over niet-aangeboren hersenletsel.

Medewerkers van Libra R&A hebben op deze dag hun professionele kennis gedeeld met de aanwezigen, die geboeid zaten te luisteren. 

Programma ‘Regie over Energie’

Fysiotherapeute Ada Ruimers en ergotherapeute Evelien Heijnemans van Libra vertelden over het programma ‘Regie over Energie’ dat mensen met NAH helpt om te gaan met hun vermoeidheid. Het programma wordt aangeboden bij Libra op locatie Leijpark in Tilburg. Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht bij mensen met NAH. “We willen de informatie over omgaan met vermoeidheid kunnen afstemmen op het proces van de revalidant, tussen de disciplines onderling en tussen groepen en individuen. Daarom is het oude programma herzien. In de nieuwe opzet maken we de omslag van zorgen naar coachen.” De twee lichtten het programma duidelijk toe en gaven aan dat het nu in grote lijnen stevig staat, maar ook nog in ontwikkeling is. Ze willen het programma nog beter laten aansluiten op ieders niveau en een manier vinden om het onderdeel ‘bewegen' beter vorm te geven.

VIN hoopgevend

Kim Santegoets, revalidatiearts van Libra, hield een presentatie over Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN). VIN heeft als doel om mensen van de vegetatieve toestand naar een laag bewustzijnsniveau te krijgen. Dit was tot en met 2018 alleen voor jongeren tot 25 jaar toegankelijk. Sinds 1 januari 2019 heeft Libra, mede dankzij steun van de zorgverzekeraars, toestemming om dit behandelprogramma ook open te stellen voor volwassenen vanaf 25 jaar. Het aantal bedden/behandelaars is sindsdien dan ook verdubbeld. Dat is heel goed nieuws voor 25-plussers die een NAH oplopen. Temeer omdat de resultaten van deze intensieve behandeling behoorlijk hoopgevend is: 65% komt bij bewustzijn en gaat revalideren in eigen regio; 20% wordt laag bewust en overgeplaatst naar huis of een instelling in de eigen regio; 15% blijft in vegetatieve toestand.

Naast de presentaties van Libra heeft Diek van Laarhoven, lid van de werkgroep van dit digitale loket, het nieuwe digitale NAH-loket toegelicht en heeft ervaringsdeskundige Arnie Craninckx een lezing gegeven over ‘overprikkeling’. Tijdens de pauze was er uitgebreid de gelegenheid om te netwerken, een belangrijke reden voor bezoekers om het evenement te bezoeken!


Fysiotherapeute Ada Ruimers en ergotherapeute Evelien Heijnekamp tijdens hun presentatie over het NAH-programma ‘Regie over Energie’.

Meer informatie

Lees hier het nieuwsbericht van Libra over het wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met een verlaagd bewustzijn.

Meer informatie over NAH en VIN.

Klik hier voor meer informatie over Zorgnetwerk Midden-Brabant en de werkconferentie 'Boeien en Binden'.