Direct naar inhoud

Wat zijn volgens u de belangrijkste onderzoeksvragen voor mensen met CP?

Uit de behoeften van mensen met Cerebrale Parese en hun naasten, in nauwe samenwerking met onderzoekers en zorgprofessionals wordt de nationale onderzoeksagenda voor CP opgesteld. Laat CP-Net weten wat volgens u de belangrijkste onderzoeksvragen zijn.

In Nederland wordt relatief veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Cerebrale Parese (CP). Door het maken van een onderzoeksagenda kan toekomstig onderzoek zich nog beter richten op datgene wat mensen met CP en hun omgeving belangrijk vinden.

Bekijk hier het filmpje
of ga direct naar de enquĂȘte

Invullen kan nog tot 31 maart 2019.