Direct naar inhoud

Vroege interventie voor herstel na COVID-19

Libra Arbeidsexpertise biedt arbeidsrevalidatie aan vanuit het landelijk netwerk “Vroege Interventie”. Dit revalidatieprogramma kan ook een meerwaarde bieden voor mensen die herstellende zijn na COVID-19 en door restklachten nog niet (volledig) aan het werk kunnen.

Vermoeidheid en beperkte fysieke en mentale belastbaarheid zijn klachten die na COVID-19 nog lang aan kunnen houden. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan bij terugkeer naar werk en het vinden van een balans tussen werk en privé activiteiten. Ons Multidisciplinair Arbeidsrevalidatie Traject (MART) kan ondersteunen in het herstelproces en het terugvinden van deze balans. Onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt de fysieke belastbaarheid opgebouwd en wordt er gekeken naar geschikte beweegvormen in de thuissituatie. De psycholoog biedt verschillende vormen van mentale ondersteuning in groepsverband en individueel. Er wordt samen met de cliënt gekeken naar psychologische factoren die een rol spelen in het herstel en hoe deze kunnen worden aangepakt. Samen met de ergotherapeut/re-integratiecoördinator wordt er aandacht besteed aan een goede invulling van de dag en week en het tijdcontingent opbouwen van waardevolle activiteiten.

Terugkeer naar werk

De re-integratiecoördinator van Libra Arbeidsexpertise kan daarnaast een rol spelen in de re-integratie terug naar werk. De cliënt en werkgever worden ondersteund in het maken van een opbouwschema voor terugkeer naar werk. Middels een werkbezoek wordt in kaart gebracht wat er nodig is om iemand zo optimaal mogelijk te laten functioneren op de werkvloer.

Aanmelden Vroege Interventie

Bij aanmelding voor Vroege Interventie wordt er eerst een Quickscan uitgevoerd om de verschillende probleemgebieden in kaart te brengen en een advies te geven voor verdere behandeling en begeleiding. Er wordt dan bekeken of de MART de juiste interventie is.

De Quickscan en de MART zijn producten die door de zorgverzekeraar worden vergoed. De re-integratiebegeleiding wordt middels offerte voorgelegd aan de werkgever.

Aanmelding voor dit traject kan via: www.vroegeinterventie.nl