Direct naar inhoud

Vervroegde vaccinatie voor medische risicogroepen

Een select aantal groepen patiënten met een hoog medisch risico komen vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Zij ontvangen eind deze week een uitnodiging van de universitair medische centra (UMC’s) om langs te komen voor vaccinatie.

Het gaat om groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19.

Tot deze groep behoren patiënten met neuromusculaire aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is. Spierziekten Centrum Nederland en de medisch specialisten van de vier Centra voor Thuisbeademing (CTB) hebben de diagnoses voor deze specifieke patiëntencategorie in kaart gebracht. Onder de coördinatie van RIVM is het vaccinatieplan uitgewerkt. Lees ook de informatiebrief over vaccinatie van patiënten met een neuromusculaire aandoening leidend tot problemen met ademhaling.

Lees meer informatie over het vaccineren van deze doelgroep op de website van Spierziekten Centrum Nederland of op de website van het ALS centrum.