Direct naar inhoud

Vervolg Greendeal Zorgsector

De 'Green Deal Zorgsector' krijgt een vervolg tot en met 2024. Libra Revalidatie & Audiologie heeft het zilveren keurmerk van het Milieuplatform Zorgsector en gaat dit jaar voor goud.

Zilveren keurmerk

Libra behaalde het zilveren keurmerk vooral door het structureel doorvoeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering en de koppeling met een mensgerichte visie op zorg. Dit uit zich onder meer in gezonde en duurzame voeding, elektrische vervoersmiddelen, beperken van vervoersbewegingen, aandacht voor circulair inkopen van middelen en apparatuur een tweede kans geven.

Grote toegevoegde waarde van de Green Deal zit ook in de samenwerking en het delen van kennis. De Green Deal is een aanjager en stok achter de deur om invulling te geven aan duurzaamheid en vastgoedbeheer.

Green Deal 2021-2024

Het doel is dat elke zorginstelling, naast de reeds behaalde doelstellingen, de CO2-reductietool toepast in relatie tot de vastgoedplannen. Dit doel is gekoppeld aan de doelstelling van het klimaatakkoord van 50% reductie in 2030. Daarnaast ligt de focus op het mobiliteitsvraagstuk, dat een grote impact heeft op de duurzaamheidsprestaties van de zorginstellingen. Gezamenlijke acties van de zorginstellingen worden gestimuleerd, zoals het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonnepanelen en/of windmolens, de opzet van een afvalpreventieplan, aansluiting bij een lokaal warmtenet of hergebruik optimaliseren van reststromen.

Samenwerkingsverband

De Green Deal Gezondheidssector is een samenwerking tussen van de negen gemeenten uit Hart van Brabant, het Milieuplatform Zorgsector, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Stichting MOED (de uitvoeringsorganisatie van het energietransitie programma van Midpoint Brabant) en de deelnemende zorginstellingen.