Direct naar inhoud

Vergroten patiëntveiligheid rondom het slikken

Onlangs hebben logopedisten Jacintha van Beek Calkoen, Angelique Broers en Danique Fens een start gemaakt met de implementatie van IDDSI binnen Libra R&A.

IDDSI staat voor International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (Internationaal Dysfagie Dieet Standaardisatie Initiatief). Het IDDSI-raamwerk is een communicatiemiddel over consistenties bij dysfagie (slikstoornissen) en is bedoeld voor alle mensen die met dysfagie in aanraking komen, zowel zorgverleners als patiënten zelf.

Centrale doel

Het centrale doel is de patiëntveiligheid rondom het slikken te vergroten. Het IDDSI-raamwerk helpt verwarring voorkomen en schept duidelijkheid door middel van eenduidige communicatie in kleuren en cijfers. Met dit raamwerk wordt er wereldwijd eenzelfde taal gesproken als het gaat om aangepaste consistenties in voeding en vocht. Door consistenties uit te drukken in IDDSI-niveaus is het beter mogelijk deze gegevens van een patiënt uit te wisselen tussen zorgprofessionals en instellingen.

Deze standaard maakt een eind aan duizend en één verschillende namen die gehanteerd werden om consistenties van voeding en vocht aan te duiden. Een mooi startpunt voor een intensief vervolg om de vraagstukken rondom de totale maaltijdvoorziening binnen Libra nog beter te kunnen bewerkstelligen!