Direct naar inhoud

Vergoedingen van uw zorg in 2021

Met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is afgesproken dat voor revalidatie de contracten van 2020 doorlopen in 2021. Dit geldt voor alle verzekeraars, behalve Caresq (Eucare).

Lees meer over de afspraken voor 2021 tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Voor audiologie wordt opnieuw onderhandeld om nieuwe afspraken 2021 te maken. Voor de Zintuigelijke Gehandicaptenzorg is geen aparte regeling 2021 van kracht, daar is over contracten 2021 met continuïteitsintentie onderhandeld.

Met Menzis zijn we nog in onderhandeling, met verzekeraar DSW heeft Libra geen contract.  Alle overige verzekeraars zijn voor de Zintuigelijke Gehandicaptenzorg gecontracteerd.

Mocht u vragen hebben over de vergoeding van uw zorg bij Libra Revalidatie & Audiologie dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.