Direct naar inhoud

Vacature Lid Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Libra Revalidatie & Audiologie praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie en adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor klanten van belang zijn.

Momenteel zijn wij op zoek naar een nieuw lid.

Praat jij binnenkort als (oud-)klant of als ouder/naaste mee over de zorg binnen Libra Revalidatie & Audiologie?

 

 Je werkzaamheden als lid van de Cliëntenraad

  • Je behartigt de belangen van klanten, die zowel klinisch als poliklinisch behandeld zijn/worden en hun naasten.
  • Je kunt samenwerken in een bestuurlijke omgeving en stelt daarbij de belangen van de klant voorop en weet onderscheid te maken tussen je eigen persoonlijk belang en het algemeen belang.
  • Met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz2018) als uitgangspunt praat je mee over de gang van zaken binnen de organisatie en adviseer je de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor klanten van belang zijn, zoals de zorg- en dienstverlening, het opnamebeleid, de behandeling, kwaliteit van de zorg, informatie en betrokkenheid van klanten, maar bijvoorbeeld ook over huisvesting, service, bejegening, privacy en voeding.
  • Je hebt beleidsmatige interesse en/of ervaring en je bent in staat om beleidsnotities te lezen en hierover een mening te vormen vanuit het klantenperspectief.
  • Je levert een bijdrage aan het uitwerken van voorstellen of adviezen.
  • Je vergadert zes keer per jaar in eigen kring, zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en je hebt jaarlijks een bijeenkomst met de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad.

Dit breng je mee

De kandidaat (M/V) die wij zoeken, heeft affiniteit met Libra Revalidatie & Audiologie en is woonachtig binnen het werkgebied.

Wij zijn op zoek naar een lid dat gedreven is en kan relativeren. Een lid dat het als een uitdaging ziet om zich -samen met de overige leden van onze enthousiaste raad- in te zetten voor de klanten van Libra Revalidatie & Audiologie en in staat is hun belangen te behartigen.

Gezien de huidige samenstelling van de raad geniet een kandidaat met raakvlakken met audiologie of kinderrevalidatie de voorkeur.

Doordat er steeds meer vanuit klantenperspectief naar de zorg wordt gekeken bij de ontwikkelingen in de zorg, zowel binnen Libra Revalidatie & Audiologie en erbuiten, is het appél op een bijdrage door een lid van de cliëntenraad groot, waardoor een relevante beschikbaarheid in tijd nodig is en gevraagd wordt. 

Wij bieden een mooie vrijwilligersfunctie met een gepaste onkostenvergoeding.

De benoeming is in principe voor de duur van drie jaar met de mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming. 

Heb je interesse in deze functie? Dan ontvangen we je sollicitatie (motivatie met CV) graag zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór 15 november a.s., via clientenraad@libranet.nl

Wil je meer informatie over deze vacature? Bel dan met Jan van de Rijt, secretaris Cliëntenraad (telefoonnummer: 06-81015103)