Direct naar inhoud

Uw mening is belangrijk

Libra Revalidatie & Audiologie vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Daarom proberen we onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren. Uw mening is daarbij belangrijk!

Het kan dat wij u vragen mee te doen aan ons cliëntervaringsonderzoek. Het is namelijk belangrijk dat we cliëntervaringen op betrouwbare wijze meten. Daarom is de PEM (Patiënt Ervarings Monitor) ontwikkeld. Deze monitor is samen met cliënten opgesteld en wordt zowel door Nederlandse ziekenhuizen als Revalidatiecentra gebruikt.

De PEM gebruikt de vragenlijsten van het Picker Instituut. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van de 8 principes van persoonsgerichte zorg. De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor cliënten, zoals de wachttijd, kennis en vertrouwen van de medewerker en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is.

Alle Revalidatiecentra gebruiken dezelfde vragenlijst. Op die manier kunnen we de ervaringen van onze cliënten vergelijken met die van andere revalidatiecentra. Zo kunnen we van elkaar leren. 

Hoe werkt het? Lees meer over de PEM:

Patiënt Ervarings Monitor (PEM) Revalidatie
Patiënt Ervarings Monitor (PEM) Audiologie