Direct naar inhoud

Trainingsdag Cliëntenraad Libra

Op zaterdag 30 september kwamen de leden van de Cliëntenraad samen op een prachtige locatie in Oirschot. Onder leiding van Annemarie van Dijk (Adviseur LSR) zijn de leden aan de slag gegaan met verschillende vraagstukken.

Vraagstukken zoals wat is in de huidige tijd de rol en positie van de Cliëntenraad? Maar ook wat ligt aan de basis van medezeggenschap van cliënten? Hoe verhoudt de Cliëntenraad zich tot andere partners? Maar ook hoe verhoudt de Cliëntenraad zich tot achterbancontact en cliëntparticipatie? Vanuit welke rol kan en wil de Cliëntenraad cliëntenparticipatie in de organisatie stimuleren?

Aan het einde van de dag was Marie-Louise van der Kruis (Lid Raad van Toezicht) uitgenodigd om over deze thema’s van gedachten te wisselen.

Focus

De trainingsdag is heel zinvol geweest om de focus aan te kunnen brengen. Zorgorganisaties bevinden zich in een hectische en spannende tijd. Om het bestaansrecht van Libra als organisatie te garanderen, dienen er enkele strategische keuzes gemaakt te worden. Ook organisatorische veranderingen moeten worden doorgevoerd naast de huidige speerpunten van de Cliëntenraad:

  1. Versterk de dialoog over cliëntenparticipatie
  2. “Samen Beslissen” als onderdeel van uitkomstgerichte zorg
  3. Deelname van de cliënt en/of diens naaste aan het MDO
  4. Werk met ervaringsdeskundigen

De komende tijd blijven we continu aandacht vragen hoe cliëntenparticipatie, de belangrijkste pijler en toetssteen voor de Cliëntenraad, wordt geborgd.

De Cliëntenraad staat voor de beste zorg en begeleiding voor onze cliënten, uitgevoerd door betrokken professionals die ruimte ervaren hun vakkennis in te brengen om maatwerk te kunnen blijven leveren.

In het document Visie op cliëntenbelang bij Libra R&A zijn de verschillende speerpunten nader toegelicht.