Direct naar inhoud

Taart voor tinnitusteam

Het behandelprogramma tinnitus van Libra is bedoeld voor mensen met matige tot zeer ernstige tinnitus, bestaande uit twee stappen. Idealiter hebben klanten met matige last voldoende aan de eerste stap uit het programma en stromen alleen patiënten met ernstige tot zeer ernstige klachten door naar de tweede stap.

De resultaten laten zien dat het programma bijdraagt aan het verminderen van de tinnituslast, de negatieve emoties over tinnitus en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het ZE&GG project

Als gevolg van corona was het vanaf april 2020 niet meer mogelijk om het oorspronkelijke behandelprotocol met ‘live’-groepen te volgen. In korte tijd heeft Libra het programma geschikt weten te maken voor online behandeling. In het kader van het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik (ZE&GG) is een project opgestart om de resultaten van het online programma te vergelijken met het oorspronkelijke ‘live’-programma.

Dit onderwerp is in nauwe samenspraak met de zorgverzekeraars uitgekozen voor het programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik.

Met de zorgverzekeraars is afgesproken om als eerste stap de volgende zaken in kaart te brengen:

Doel 1: Doorstroom
Doel 2: Wachttijden voor stap 1 en stap 2
Doel 3: Effect van de online variant tijdens de pandemie

De eerste resultaten heeft Libra onlangs gepresenteerd aan de beide marktleidende verzekeraars CZ en VGZ.

Volgende stappen

Met de resultaten van het onderzoek worden zowel het aangepaste programma verder ontwikkeld als een onderzoeksvoorstel naar effecten  geformuleerd met als doel om deze op een later moment te implementeren en uit te voeren.

Taart voor het tinnitusteam

De extra inzet van het tinnitusteam en grote flexibiliteit van onze collega’s bij audiologie is door zorgverzekeraars VGZ en CZ geprezen. Vrijdag werden de medewerkers van audiologie blij verrast met taart van VGZ en CZ.