Direct naar inhoud

Superwoman het boek: een herseninfarct in de bloei van je leven

Op 29 oktober is het de internationale dag van de beroerte. We brengen daarom graag dit boek van Lidewij Verweijen, voormalig klant bij Libra Arbeidsexpertise, onder uw aandacht.

Op 22 oktober verscheen het boek Superwoman (ISBN: 978-90-9033488-2) van Lidewij Verweijen, verteld aan Violet Falkenburg, ervaren schrijfster en journalist. Een boek over een jonge, ambitieuze vrouw die totaal onverwacht een herseninfarct krijgt op haar 36e. In het boek beschrijft zij wat dat met haar deed en welk effect het had op de mensen om haar heen. Acceptatie, (on)begrip en professionele begeleiding vormen een rode draad in het persoonlijke verhaal. Nancy Minnen van Libra Arbeidsexpertise was een van die professionals. Zij begeleidde Lidewij bij de terugkeer naar haar werk bij ABN AMRO.

Lidewij was tot maart 2018 succesvol marketingmanager, vol ondernemerschap en ambitie om door te groeien binnen ABN AMRO met een rijk sociaal leven en drie jonge kinderen. Totdat een herseninfarct roet in het eten gooide. Twee jaar na het herseninfarct wordt ze gedeeltelijk afgekeurd door het UWV en moet ze haar privé- en werkende leven op een andere manier inrichten.
Verweijen: “Ik heb mijn verhaal opgeschreven, omdat het mij hielp bij mijn revalidatie en verwerkingsproces. Daarna ontstond pas het idee om er een boek van te maken om wellicht te inspireren en meer begrip, inzicht en herkenning te brengen voor de eigen grenzen en voor de grenzen van anderen. Maar ik vind het minstens zo belangrijk om alle betrokken personen en instanties duidelijk te maken hoe essentieel hun rollen zijn voor een ‘succesvolle’ revalidatie. Het boek richt zich op het mentale proces, want de acceptatie van ‘mijn nieuwe normaal’ verliep niet zonder slag of stoot.”

Stijging aantal beroertes

Naar verwachting zal de komende 20 jaar het aantal mensen dat een beroerte heeft gehad met 54 procent stijgen. Deze stijging heeft niet alleen effect in de zorg, maar ook in het bedrijfsleven. Want ook jonge mensen, die nog volledig aan het werk zijn, worden meer en meer geraakt. Juist voor deze groep is maatwerk van groot belang om duurzame inzetbaarheid te kunnen realiseren.

Maatwerk

Ineke Kortland, revalidatiearts neurologische aandoeningen: “Lidewijs boek geeft inzicht in het belang van persoonlijke regie, timing en coping in het herstelproces en de revalidatie naar weer volwaardig en naar tevredenheid kunnen deelnemen in de maatschappij. Het geeft ook aan dat revalidatie niet altijd in een standaard protocol of tijdspad past. Aansluiten bij het proces van de revalidant is echt maatwerk! Zeer waardevolle literatuur voor professionals in het werkveld en mensen met niet aangeboren hersenaandoeningen.”

Meer informatie over het boek en hoe het verkrijgbaar is, kijk op www.superwomanhetboek.nl.

5% per verkocht exemplaar wordt gedoneerd aan de Hersenstichting.