Direct naar inhoud

Strategisch beleid 2020-2022

In 2020 begint een nieuwe strategische periode voor Libra R&A. De komende jaren gaan we vanuit de visie en missie aan deze nieuwe ambities werken.

Libra Revalidatie & Audiologie (Libra R&A) biedt medisch specialistische revalidatie en audiologie met mensgerichte zorg volgens Planetree. Dat doen wij in een netwerk van collega zorgaanbieders, waar wij vaak de regierol vervullen.

Vier ambities

We hebben onze koers voor de komende jaren in vier ambities samengevat. Deze ambities zijn erop gericht om een sterke en toekomstbestendige organisatie te blijven voor onze klanten, medewerkers en omgeving. De doelen die daarbij zijn opgenomen, zijn een uitwerking hiervan voor de komende jaren, die de sectoren en teams op een bij hen passende manier kunnen invullen.

Ambitie 1
De klant staat centraal en ontvangt behandeling en zorg op maat

Ambitie 2
Libra R&A ontwikkelt en verbetert zich voortdurend

Ambitie 3
Medewerkers werken vanuit eigen kracht en regie

Ambitie 4
Libra R&A heeft oog voor een duurzame toekomst

Strategisch Beleid 2020-2022