Direct naar inhoud

Strategiekaart Libra R&A

Libra R&A wil anticiperen op de snel veranderende wereld om ons heen en zorg bieden die aansluit bij de huidige trends en ontwikkelingen. Om dit mogelijk te maken zijn we aan de slag gegaan met een strategiekaart.

Libra R&A wil anticiperen op de snel veranderende wereld om ons heen en zorg bieden die aansluit bij de huidige trends en ontwikkelingen. Voor het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg is dit noodzakelijk. Een belangrijk speerpunt daarin is dat we de klant meer eigen regie en inzicht geven in zijn behandeling en herstelproces, passend bij de ontwikkeling van waardegedreven zorg waarbij uitkomsten en samen beslissen van belang zijn. Resultaten van onderzoek en innovatie moeten toegepast kunnen worden door medewerkers voor het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Medewerkers participeren actief in het onderzoeken en innoveren van de zorg en behandeling en worden gestimuleerd en in staat gesteld om te leren.

Strategiekaart

Om dit mogelijk te maken zijn Cecile Utens, Mayke Nuwenhoud, Caroline Schafrat en Marjo Jager, met ondersteuning van HKB | Voor Succesvoller Ondernemen aan de slag gegaan met het vormgeven van een strategiekaart. In deze strategiekaart staan de acties omschreven die we het komende jaar ondernemen om Ontwikkeling en Onderzoek binnen Libra R&A in te richten zoals dat past bij de ambities van de organisatie en we vooral toegankelijk worden voor medewerkers en revalidanten. Met deze strategiekaart willen we gericht keuzes maken voor onderzoeksthema’s en de teams ondersteunen om ideeën voor verbetering van de zorg in verbeterloops (korte periodes) te kunnen realiseren met de juiste ondersteuning.