Direct naar inhoud

SpeelsBrein: subsidie voor meer bekendheid en effectonderzoek

Het boek SpeelsBrein ontvangt €100.000 subsidie vanuit de Hersenstichting om het boek verder te implementeren in Nederland en effectonderzoek te gaan doen met de Universiteit van Utrecht onderzoeksgroep Dynamics of Youth “Healthy play better coping”.

SpeelsBrein is een doe-boek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar met traumatisch hersenletsel. In dit boek staan informatie en spelletjes over én voor de onzichtbare neurocognitieve ontwikkeling. De ontwikkeling van deze aspecten, zoals waarnemen, aandacht- en executieve functies zijn van invloed op het gedrag en het leren. SpeelsBrein is ook prima te gebruiken bij kinderen met kwetsbare hersenen door andere oorzaken, zoals vroeggeboorte, cerebrale parese (CP), een hersentumor, hersenvliesontsteking of andere ziekte. Soms is schade aan het brein bij jonge kinderen meteen merkbaar, soms komen de gevolgen pas jaren later aan het licht en soms merk je er nooit meer iets van. Lang niet alle jonge kinderen hebben na een trauma of ziekte blijvend hersenletsel. Daarom wordt in het boek gesproken over kwetsbare hersenen.

Het boek staat vol informatie, tips en spelletjes die ouders met alle jonge kinderen kunnen spelen. Het is wetenschappelijk bewezen dat jonge kinderen het beste leren door actie of door te spelen met concreet materiaal. Ouders zijn de belangrijkste schakel in het herstel en de ontwikkeling van hun kind. SpeelsBrein speelt hierop in door ouders van jonge kwetsbare kinderen informatie en tools te geven over hoe zij spelenderwijs de neurocognitieve ontwikkeling van hun jonge kind kunnen stimuleren met speelgoed dat al in huis is.

Winnaar Hersenbokaal
SpeelsBrein heeft in 2015 de Hersenbokaal gewonnen en kan door middel van de huidige subsidie alle ouders bereiken door een krachtige verspreiding en implementatie. Hierbij is de mening van ouders, ouderverenigingen en hulpverleners van groot belang. Zij kunnen ouders wijzen op het bestaan van het boek. Ook wordt er een pilotonderzoek uitgevoerd om te kijken wat het effect van SpeelsBrein is op de neurocognitieve hersenontwikkeling en het gedrag van jonge kinderen. Het project wordt uitgevoerd door Libra Revalidatie & Audiologie.

Bekijk het volledige persbericht van de Hersenstichting