Direct naar inhoud

Snellere doorstroom van patiënten naar revalidatiecentrum

Het Catharina Ziekenhuis en Libra Revalidatie & Audiologie hebben ruim een half jaar geleden een fasttrack gerealiseerd. Een fasttrack is een uitstekend voorbeeld van goede ketensamenwerking. Door dit op maat gemaakte traject kunnen patiënten die fysiek en cognitief in staat zijn om eerder het ziekenhuis te verlaten direct doorstromen naar de medisch specialistische revalidatie (MSR).

Een klein team van specialisten, waaronder Daphne Stranders (revalidatiearts Libra), Ilse van den Brand (revalidatiearts Catharina Ziekenhuis) en Ineke Geurts (organisatiecoach Libra) zijn vanaf februari gestart met de ‘klinische MSR fasttrack’.  Zij zien op dat moment dat de doorstroom tussen ziekenhuizen en revalidatiecentra nog beter zou kunnen verlopen. Zij willen voorkomen dat patiënten langer in het ziekenhuis blijven dan nodig is. De ‘klinische MSR fasttrack’ versnelt de doorstroom van patiënten vanuit het ziekenhuis richting het revalidatiecentrum, door te streven naar een opname binnen 24 uur na aanmelding.

Snel van start met revalideren

De patiënten die voor de fasttrack in aanmerking komen, moeten voldoen aan de algemene criteria voor klinische MSR (denk hierbij aan: de patiënt moet te instrueren zijn, voldoende belastbaar zijn en medisch stabiel zijn). Aanvullend zijn er nog speciale fasttrack criteria, namelijk: de verwachting van een korte opnameduur van 2 tot 4 weken en géén uitgesproken cognitieve of talige stoornissen. Door de snelle doorstroom naar klinische MSR kan het revalideren meteen van start gaan wat als gevolg heeft dat het verblijf binnen de revalidatiecentrum gemiddeld korter zal zijn.

In een verwachte opnameduur van 2 tot 4 weken doorlopen de geselecteerde patiënten het reguliere revalidatietraject, maar in een versnelde vorm. Zij nemen bijvoorbeeld eerder deel aan groepsbehandelingen en hebben een verkorte observatiefase. Dit is mogelijk omdat deze doelgroep hoger belastbaar is dan de reguliere patiëntengroep.

Daphne Stranders, revalidatiearts van de kliniek van Libra locatie Blixembosch is erg enthousiast over deze nieuwe werkwijze: ‘’We streven ernaar dat een patiënt die aangemeld wordt via de fasttrack binnen 24 uur bij Libra kan komen. Door de duidelijke criteria die voor deze doelgroep gesteld zijn hoeft de revalidatiearts van Libra geen beoordeling meer te geven over deze aanmelding. De revalidatiearts in het Catharina Ziekenhuis schakelt rechtstreeks met de transferverpleegkundigen van Libra, die de opname inplannen.”

Voordeel voor patiënten door goede samenwerking

“We zien dat het werkt en dat de patiënt hier voordeel van heeft. Door de korte lijntjes van de transferverpleegkundigen met de ziekenhuisarts, kan een aanmelding snel verwerkt en ingepland worden. Na een korte klinische opname stroomt de patiënt meteen door naar de polikliniek.

We hopen dat we met het delen van ons verhaal meer patiënten kunnen helpen. Een goede doorstroom van ziekenhuis naar revalidatiecentrum is een landelijk probleem, met een fasttrack kan je dit probleem aanpakken. De afdeling Neurologie van het Catharina Ziekenhuis is inmiddels heel alert op fasttrack patiënten. Er zijn inmiddels 17 patiënten op deze manier doorgestroomd.

Binnen andere ziekenhuizen in onze regio is dit concept inmiddels ook opgestart, om zo gezamenlijk meer ‘fasttrack bedden’ te realiseren. De tijd zal leren hoeveel aanmeldingen er via deze weg komen. De revalidatieartsen onderling hebben korte lijntjes en evalueren regelmatig wat er wel en niet goed gaat om zo de kwaliteit te blijven borgen. Mede door de inzet van transferverpleegkundigen en een goede samenwerking in de keten lukt dit.”