Direct naar inhoud

Samenwerking Libra Sportcentrum, Gemeente Eindhoven Sport en Leefstijlcoaches Eindhoven

We zijn gestart met een pilotgroep die 12 weken lang een beweegprogramma volgt bij Sportcentrum Libra, locatie Blixembosch! Deze pilot is opgestart door een samenwerking van Libra Sportcentrum, Gemeente Eindhoven Sport en Leefstijlcoaches Eindhoven in het kader van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Sinds 2019 wordt door de zorgverzekeraar de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) aangeboden en vergoed aan volwassenen die gemotiveerd zijn om 2 jaar aan hun leefstijl te werken en een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico hebben. Denk hierbij aan Obesitas, BMI van 25 tot 30 in combinatie met co-morbiditeit.

Binnen de GLI worden bijeenkomsten georganiseerd op verschillende leefstijl vlakken, echter dient de deelnemer zelfstandig het sporten en/of bewegen op te pakken in de thuissituatie. Uit ervaring van de leefstijlcoaches blijkt dat deelnemers dit als een grote drempel ervaren in verband met eigen effectiviteit, schaamte/angst, niveau verschil in de groepen en zijn zij van “nature” niet gewend om regelmatig te sporten/bewegen.

Project

Met dit project willen we deelnemers aan de GLI CooL in Eindhoven stimuleren om meer te gaan bewegen/sporten, plezier te laten ervaren in sporten/bewegen en aansluiting laten vinden bij het lokaal regulier sportaanbod. Bewegen hoort bij een gezonde leefstijl en draagt bij aan het verbeteren van de gezondheid.

Met het project onderzoeken we de mogelijkheid voor een warme toeleiding naar lokaal regulier sportaanbod. Met het opzetten van een motiverend en leuk beweegaanbod via een pilot willen we de doelgroep stimuleren om makkelijker in beweging te komen als onderdeel van de GLI CooL

Samenwerking

Deze pilot is een samenwerking tussen Gemeente Eindhoven, de Leefstijlcoaches van Eindhoven en Libra Sportcentrum locatie Blixembosch begeleid door bewegingsagoog Anne Boidin.

Super tof en hopelijk kunnen we de deelnemers motiveren om na deze 12 weken te blijven sporten/bewegen bij één van de sportaanbieders in de regio.