Direct naar inhoud

‘Samenspel is nodig want de behoefte van de klant is meer dan zorg alleen’

Uitspraak van een deelnemer aan de korte workshop die Libra organiseerde tijdens de Planetree conferentie. Centraal stond de vraag: hoe ziet revalidatiezorg er in de toekomst uit wanneer we kijken door de bril van de klant?

Het thema van de Planetree conferentie op 16 mei was Samenspel. Samenspel als antwoord op de grote vraagstukken waarmee de zorg zich geconfronteerd weet. Stel dat we in staat zijn om verandering te omarmen, anders gaan denken en van daaruit tot nieuwe oplossingen komen?

Can do

In revalidatiezorg komt samen aan de slag gaan – revalidant, familie, en zorgprofessionals – van nature. Can do en gebruik maken van elkaars kracht typeert ook Libra’s innovatieprogramma. Het programma is georganiseerd om de uitwisseling tussen alle belanghebbenden te ondersteunen. Vanuit die werkwijze werden deelnemers aan de mini-workshop uitgenodigd om met Libra mee te denken over de toekomst van revalidatiezorg aan de hand van Revalidatie Nederland’s toekomstscenario’s voor revalidatiezorg in 2030

Wat betekenen die scenario’s concreet voor Libra en voor haar klanten? Wat maakt de patiënt dan mee? En waarmee moeten we als zorgverleners en organisaties dan nu al aan de slag om ons voor te bereiden?

Visualiseren en discussiëren

Deelnemers gingen, net als in klantreis werksessies van Libra’s versnellingsprogramma e-health, aan de slag met het visualiseren van wat revalidanten en zorgprofessionals meemaken. Om zo vanuit een gezamenlijk beeld en een gezamenlijke taal snel aan de slag te kunnen met een advies voor Libra.

Samenspel vanaf de start

Deelnemers brachten hun advies uit: Zet in op nog meer samenspel. Doorbreek muren en schotten. Dat betekent concreet de betrokkenheid van het sociale netwerk rond de revalidant borgen en die van mensen die werkzaam zijn bij andere (zorg)organisaties. Misschien die mensen ook al verwelkomen op de locaties, fysiek of virtueel, van Libra nog tijdens de revalidatie bij Libra. Help zo ontdekken wat er mogelijk is in de buurt, bijvoorbeeld door gezamenlijk overzicht te bieden op initiatieven en contactpersonen om zelf uit te kunnen kiezen. Heb daarbij aandacht voor zowel lichamelijk als geestelijk welzijn. 

Wanneer alle betrokkenen de revalidant helpen – vanaf de start—bouwen we vertrouwen en eigen kracht op. Dat vraagt om aan te sluiten bij wat de revalidant zelf wenst, beweegt en graag doet. Zo vieren we uiteindelijk samen het moment waarin aan de behoefte van de klant is voldaan.

Meer weten over dit initiatief? Bereik Mayke Nuwenhoud-Bankers op 06-34319838 of mail naar m.bankers@libranet.nl