Direct naar inhoud

Routekaart coronamaatregelen Libra

Libra Revalidatie & Audiologie heeft de landelijke routekaart vertaald naar een overzicht met coronamaatregelen voor Libra. Deze routekaart geeft medewerkers meer duidelijkheid over de maatregelen die per risiconiveau gelden voor Libra.

In deze routekaart gaat Libra uit van de landelijke fasering (waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig, lockdown). Libra heeft de fase selectieve quarantaine hieraan toegevoegd. Een selectieve quarantaine gaat in als op een klinische afdeling minimaal 1 patiënt positief getest is op corona. De afdeling (of een deel van de afdeling) gaat dan in quarantaine.

Twee routekaarten

Er zijn twee routekaarten; een kaart met maatregelen die gelden voor medewerkers en een kaart met maatregelen voor externen.  

De routekaarten worden intern gecommuniceerd op de coronapagina op intranet. Hier is ook te zien in welke fase Libra zich bevindt, dit wordt in het kernteam vastgesteld.

Libra vindt het van groot belang om medewerkers in deze crisis – een periode waarin veel van medewerkers gevraagd wordt en er steeds veel verandert -  zo goed mogelijk te informeren over het beleid. Met de routekaarten weten medewerkers van Libra beter waar ze aan toe zijn.

Bekijk hier de routekaarten