Direct naar inhoud

Revalidatiesector pleit voor snellere vaccinatie

Revalidatie Nederland pleit ervoor dat medewerkers van revalidatiecentra tegelijk met de medewerkers in de VVT-sector gevaccineerd kunnen worden. De medewerkers in de VVT-sector en de acute as van de ziekenhuiszorg worden als eerste gevaccineerd. De medewerkers van de revalidatiecentra zijn volgens de routekaart pas in de loop van het 2e kwartaal aan de beurt.

Revalidatiecentra zijn categorale ziekenhuizen, die voor een groot aantal patiënten een brugfunctie vervullen tussen de algemene ziekenhuiszorg enerzijds en de chronische en verpleegzorg anderzijds. Klinische patiënten verblijven soms vele maanden in een revalidatiecentrum. Zij hebben net als patiënten in de verpleeghuizen een kwetsbare gezondheid. Daarnaast is de verbinding en de samenwerking tussen de medisch specialistische revalidatie en de verpleeg- en verzorgingshuizen en hun geriatrische revalidatiezorg nauw.

Bovendien bieden revalidatiecentra klinische zorg aan patiënten die met Covid-19 op de IC hebben gelegen. Deze patiënten zijn in een aantal gevallen nog besmettelijk. Daarom is het van belang dat zorgmedewerkers uit de klinische revalidatiesector zo spoedig mogelijk gevaccineerd worden. Door zorgmedewerkers uit de revalidatiecentra tegelijk te vaccineren met medewerkers uit de acute zorg en de VVT-sector kan de medisch specialistische revalidatiesector veilige zorg blijven bieden aan haar patiënten, Covid-19 zorg blijven bieden en de VVT-instellingen en ziekenhuizen ontlasten.

Revalidatie Nederland dringt er bij het ministerie van VWS op aan de medewerkers in de revalidatiecentra mee te nemen in de vaccinatie van VVT-medewerkers door de GGD. Het gaat om 4000 medewerkers in de revalidatiesector.

Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor aanbieders van medisch specialistische revalidatiezorg. Alle achttien revalidatiecentra, vijftien revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en drie zelfstandige behandelcentra zijn lid. Hiermee vertegenwoordigt Revalidatie Nederland vrijwel de gehele medisch specialistische revalidatiesector. De leden van Revalidatie Nederland werken aan revalidatiezorg die patiëntgericht en transparant is, die samenwerking en innovatie stimuleert en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten wordt geleverd.