Direct naar inhoud

Quickscan geeft snel inzicht in verzuim en werkmogelijkheden

Libra Arbeidsexpertise biedt, als partner in het netwerk Vroege Interventie, een quickscan aan waarmee de bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist op een snelle en efficiënte manier kan beoordelen of de cliënt in staat is om deel te nemen aan arbeidsrevalidatie en adviseren over eventuele vervolgstappen.

Het onderzoek op medisch, fysiek, psychologisch en maatschappelijk vlak geeft de cliënt en de aanvrager snel inzicht in factoren die invloed hebben op het verzuim of de arbeidsparticipatiemogelijkheden. De scan wordt uitgevoerd door een revalidatiearts, psycholoog, fysiotherapeut en een ergotherapeut. Een cliënt heeft een consult met de revalidatiearts en krijgt een fysiek functie-onderzoek, een intake met de psycholoog en een oriëntatieonderzoek naar de fysieke belastbaarheid en arbeidsomstandigheden. Zo ontstaat er een totaalbeeld van de mogelijkheden van de cliënt.

Hoe lang duurt dit onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op 1 of 2 dagen. Daarna volgt de rapportage. Daarin staat wat de fysieke, psychische en arbeidscomponenten van de cliënt zijn. De bevindingen en adviezen vanuit de quickscan worden in een eindgesprek besproken met de cliënt. De rapportage wordt toegestuurd aan de aanvrager en de cliënt.

Aanvragen en kosten

Als aanvrager (bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist) kunt u via de website www.vroegeinterventie.nl de quickscan aanvragen voor uw cliënt. De scan wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering, maar de eigen risico regeling is van toepassing. Er wordt dus aanspraak gemaakt op het eigen risico van de betreffende cliënt.

quickscan aanvragen

Meer weten?

Wilt u meer informatie of hebt u nog vragen? Bel of mail met de professionals van Libra Arbeidsexpertise:

T 088 313 24 43

E libra-arbeidsexpertise@libranet.nl

Meer informatie is terug te vinden op www.libranet.nl/werk-en-re-integratie.