Direct naar inhoud

Patiënt Ervarings Monitor (PEM)

Libra Audiologie vindt het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Daarom proberen we onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren. Uw mening is daarbij belangrijk!

Het kan dat wij u vragen mee te doen aan ons cliëntervaringsonderzoek. Het is namelijk belangrijk dat we cliëntervaringen op betrouwbare wijze meten. Daarom is de PEM (Patiënt Ervarings Monitor) ontwikkeld. Deze monitor is samen met patiënten opgesteld en wordt zowel door Nederlandse ziekenhuizen als Audiologische Centra gebruikt.

De PEM gebruikt de vragenlijsten van het Picker Instituut. Deze vragenlijsten zijn ontwikkeld op basis van de 8 principes van persoonsgerichte zorg. De vragen gaan over thema’s die belangrijk zijn voor patiënten, zoals de wachttijd, kennis en vertrouwen van de medewerker en of de informatie duidelijk en begrijpelijk is.

Alle Audiologische Centra gebruiken dezelfde vragenlijst. Op die manier kunnen we de ervaringen van onze patiënten vergelijken met die van andere Audiologische Centra. Zo kunnen we van elkaar leren.