Direct naar inhoud

Op weg naar een rookvrije zorginstelling

De voorterreinen op de locaties Blixembosch en Leijpark worden binnenkort volledig rookvrij. Hiermee bieden wij onze klanten een rookvrije omgeving. Libra R&A wil het roken ontmoedigen om in stappen uiteindelijk te komen tot volledig rookvrije terreinen. Voor onze klanten in de klinieken wordt de rookgelegenheid nog niet verwijderd.

Met ingang van 1 januari 2023 is Libra Revalidatie & Audiologie helemaal rookvrij. Dit betekent dat er niet meer gerookt mag worden op het terrein. Dit geldt voor alle locaties voor klanten, medewerkers en bezoekers. Hiermee dragen we bij aan het creëren van een Rookvrije Generatie.  

Wat is een rookvrije zorginstelling

Een rookvrije zorginstelling streeft naar een zo gezond mogelijke omgeving zonder roken. Hieronder valt ook het roken van (soft)drugs, e-sigaretten en smeltsigaretten. Niemand rookt, er zijn geen asbakken of rookplekken, geen peuken en geen verkoop of afbeeldingen van rookwaar op het terrein.

Waarom wil Libra R&A een rookvrije zorginstelling zijn?

Wij kiezen hiervoor omdat wij een gezondheidsinstelling zijn en er alles aan willen doen om uw gezondheid en die van anderen, te bevorderen. Per jaar overlijden 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Daar moet iets aan veranderen. Als organisatie in de gezondheidszorg vinden we het niet passen om roken te ondersteunen en mogelijk te maken. We hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond gedrag. Niet alleen richting onze klanten, maar ook naar onze medewerkers, bezoekers, studenten én de samenleving. Hiermee dragen we, net als veel andere scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen, bij aan het creëren van een Rookvrije Generatie (www.rookvrijegeneratie.nl) - een initiatief van de Nederlandse Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Ondersteuning bij het stoppen met roken

Wij begrijpen dat het voor veel mensen lastig is om niet meer te roken in en rondom onze zorginstelling. Stoppen met roken is moeilijk. Daarom is het fijn om er als roker niet alleen voor te staan. In het programma ‘Rookvrij! Ook jij?’ van SineFuma (www.rookvrijookjij.nl ) gaan rokers samen met een groep lotgenoten de uitdaging aan. Dit kan ook met eigen vrienden of familie. U kunt doorverwezen worden voor ondersteuning bij het stoppen met roken. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden het programma ‘Rookvrij! Ook jij?’ uit de basisverzekering. Ook medicatie of nicotinevervangers worden vergoed. Controleer of uw eigen risico wordt aangesproken.