Direct naar inhoud

Onze nieuwe bestuurder, Marie-Louise Vossen

Het is een bijzonder moment om als nieuwe bestuurder met u kennis te maken; de wereld en onze samenleving is een aantal weken geleden totaal veranderd. We bevinden ons in een crisis die zich afspeelt in de kern van ons bestaan, namelijk onze gezondheid. Voor u als klant bij Libra, heeft dit grote consequenties. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat u ongerust bent.

Als zorginstelling willen wij iedereen de beste zorg bieden. Helaas hebben ook wij, in het verlengde van de landelijke richtlijnen, moeten besluiten om poliklinische afspraken op onze locaties tot een minimum te reduceren en daar waar mogelijk digitale ondersteuning te bieden. Dit heeft impact op ons allemaal. Omdat ook wij niet verder kunnen kijken dan de landelijke richtlijnen en de gehanteerde data, realiseren we ons dat deze maatregel niet alleen momenteel, maar ook de komende maanden voor veel onrust zorgt. We proberen u via mailberichten, brieven en onze website zoveel mogelijk op de hoogte houden van de maatregelen die we treffen en/of de veranderingen die we daarin aanbrengen. We realiseren ons dat we daarmee zeker niet alle onrust, ongemak en wellicht ook frustratie weg kunnen nemen. Ik kan u in ieder geval wel verzekeren dat we ons uiterste best doen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de situatie van u of uw kind.

Samen met onze klanten kijken we op welke manier we toch een vervolg kunnen geven aan de behandelingen. We hebben alle inventiviteit en denkkracht nodig om de crisis het hoofd te bieden. Mocht u zelf tips of adviezen hebben, dan horen wij die graag via uw behandelaar of via onze cliƫntenraad: clientenraad@libranet.nl

Ik wens u veel sterkte in deze periode. Pas op uzelf en uw naasten!

Marie-Louise Vossen

Raad van Bestuur